Media

Andrejevabukta atombrensel ror tank 1985

Rør med det brukte atombrenselet inni ble støpt ned for lagring.

Andrejeva atombrensel ror tank

Andrejeva atombrensel ror tank