Media

Andrejevabukta atombrensel ror tank folk

Èn av lagringstankene med brenselstaver lagret under uforsvarlige forhold.

Andrejevabukta atombrensel

Andrejevabukta atombrensel