Media

Andrejevabukta lagerhall atombrensel 2016

Under gulvet ligger en tre tanker med kjernefysisk brensel som skal fjernes. Tankene var falleferdige, nå er det nå satt opp en stor hall med kraner for å løfte ut brenselet.

Andrejevabukta lagerhall atombrensel 2016

Andrejevabukta lagerhall atombrensel 2016