Nyheter

Atomkraftverk slepes «kaldt» langs Norge

Det baltiske skipsverft

Publiseringsdato: 7. august, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

Risikoen for en atomulykke langs norskekysten er kraftig redusert: Atomkraftverket Akademik Lomonosov skal slepes "kaldt" opp langs norskekysten.

Det flytende atomkraftverket blir nemlig «kaldt». Det russiske atomenergiselskapet Rosatom har gitt etter for press fra blant andre Bellona og norske myndigheter:
De dropper å sette inn atombrenselet i St. Petersburg, i stedet skal det først settes inn når slepet når Murmansk – etter at det har passert Norge.

Akademik Lomonosov flytende atomkraftverk bygges i St. Petersburg Det er enorme dimensjoner over det flytende atomkraftverket Akademik Lomonosov. Her under bygging i St. Petersburg Credit: Det baltiske skipsverft

Kritisk

Den største risikoen var likevel knyttet til at de anrikede uran-brenselet egentlig skulle monteres inn ved havn i St. Petersburg, i sentrum av en by med fem millioner innbyggere. Havna ligger mindre enn to kilometer fra turistmagneter som Vinterpalasset, Hermitagen og St. Isaac-katedralen.

Utenriksdepartementet har vært svært kritisk til planene om å taue den enorme lekteren rundt Skandinavia. Det samme har Bellona og flere andre.

 

Flere uhell

Atomreaktorer monteres på flytende atomkraftverk - Akademik Lomonosov - St Petersburg Atomreaktorene monteres ombord på det flytende atomkraftverket Akademik Lomonosov i St. Petersburg. Credit: Det baltiske skipsverft

– En ulykke langs norskekysten kan gi alvorlige konsekvenser, uttalte Bellonas Nils Bøhmer.
Han minnet om at slep har gått galt før; mange husker krysseren Murmansk som ble liggende i fjæresteinene på Sørøya etter at den slet seg i 1994. Den ble liggende i 16 år.

– I verste fall kan det starte en ukontrollert kjedereaksjon med brann ombord. Det vil gi radioaktive utslipp og svært alvorlig forurensning lokalt langs kysten.

  • Senest i juni brøt det også ut en brann på anleggsområdet til atomlekteren i St. Petersburg.

chasma ubåt sprengt ved lasting av atombrensel En ubåt i Chasma ble kraftig ødelagt da det ble utløst en eksplosjon under lasting av atombrensel der i 1985. Credit: Wikipedia

  • Det har også skjedd ulykker ved lasting av radioaktivt brensel, som i Chasma nær Vladivostok nordøst i Russland. Ubåten brenselet skulle ombord i, ble sprengt i filler. 10 ble drept, 49 skadd – og 290 utsatt for kraftig stråling under opprydningen.

 

Håper å bygge flere

Saken ble en verkebyll i et norsk-russisk samarbeid om atomsikkerhet som har fungert rimelig godt siden 90-tallet – Norge har blant annet bidratt med 200 millioner euro, mest til å sikre reaktorene på Kolahalvøya.

Rosatom bygger det flytende atomkraftverket også fordi de ønsker å selge flere slike til utlandet. Og de tviholder på ideen selv om Akademik Luminosov er mer enn ti år forsinket og har kostet mange millioner dollar mer enn planlagt. Bestillinger fra utlandet har uteblitt.

 

Lekteren “Akademik Lomonosov”

  • 144 meter lang, 30 meter bred og 10 meter høy
  • Russisk prototyp på ny type flytende atomkraftverk
  • Har to uraniumsdrevne reaktorer, nok til å forsyne en storby med 200 000 mennesker med strøm
  • Skal produsere strøm til området rundt Pevek nordøst i Russland

Kilde: Rosatom – Russlands statlige atomenergiselskap