Nyheter

–Arktis er fortsatt en strålingstrussel

Publiseringsdato: 15. mai, 2024

Skrevet av: Signy Fardal

– Når russiske penger går til krig i stedet for miljøvern, forblir det russiske Arktis en strålingstrussel, sier Bellonas Alexander Nikitin.

Den tidligere russiske ubåtoffiseren og mangeårige Bellona-medarbeideren har skrevet rapporten The Nuclear legacy of the Russian Arctic, som også er temaet for et webinar som Bellonas Environmental Transparency Center arrangerte tirsdag 14.mai.

Nikitin anslår for eksempel at den russiske regjeringen må bruke 100 millioner euro for å fullføre rehabiliteringen av Andrejeva-bukta – en ubåtbase som en gang var sentral i norsk- russiske atomoppryddingsprosjekter.

Se opptak fra webinaret her:

På starten av 90-tallet avslørte Bellona de kritikkverdige forholdene for oppbevaring av atombrensel på den gamle marinebasen, og karakteriserte Andrejeva-bukta som Europas verste atomsøppelplass.

Atomoppryddingen i Andrejeva-bukta, som etter flere tiår med press og forhandlinger startet i 2017, skulle være fullført innen 2028. Nå anslår imidlertid den russiske regjeringen at arbeidet ikke vil bli fullført før 2030-tallet – om enn da.

Opprydningsplanene ble utviklet i et samarbeid mellom flere europeiske nasjoner, blant dem Norge. Finansiell og teknologisk bistand fra dette samarbeidet var avgjørende for at Moskva skulle fullføre jobben. Men Kremls invasjon av Ukraina i februar 2022 har satt en stopper for dette internasjonale samarbeidet.

Problemene er ikke bare på land, i tillegg ble en rekke atomubåter, atomreaktorer og andre radioaktive objekter dumpet i havet utenfor Novaja Zemlja-øygruppen, dette skjedde fra etterkrigstida og fram til 1990-tallet. At Russland har gjort internasjonalt samarbeid umulig gjør det svært lite sannsynlig at de radioaktive objektene på havets bunn vil bli hevet eller håndtert i nærmeste framtid. Selv om Moskva insisterer på at de vil fortsette oppryddingen på egen hånd, er det lite som tyder på at de faktisk rydder opp. På dette webinaret om den kjernefysiske arven fra det russiske Arktis diskuteres det hvorvidt disse oppryddingsprosjektene er blitt enda et offer for krigen i Ukraina, og hvilke konsekvenser det kan få.  Les rapporten The Nuclear legacy of the Russian Arctic her.