Nyheter

P2000: Fords Hydrogenbil

Publiseringsdato: 21. januar, 1999

Skrevet av: Bjørnar Kruse

Ford viste fram sin P2000 Sedan med brenselceller og hydrogen som drivstoff på bilmessen i Detroit i år. P2000 er tidligere omtalt i Bellona Magasin Nr: 7/98.

– En direkte hydrogen-brenselcelledrevet bil kan gi en nullutslippsbil med konkurransedyktig ytelse og kjørelengde, sier Bill Powers, visepresident for Ford – Reseach, i en pressemelding fra Ford i anledning årets Detroit utstilling.

– Brenselcellesystemet har flere fordeler framfor batterier som med nåværende teknologi har en begrenset kjørelengde og holdbarhet. Hydrogen er på den andre siden en fornybar ressurs. Uansett er det mange utfordringer som gjenstår, slik som effektiv pakking av utstyret ombord i bilen, utbygging av infrastruktur for forsyning av hydrogen og kostnadsreduksjon slik at bilen blir konkurransedyktig overfor tradisjonelle kjøretøy, legger han til.

Ford har tidligere annonsert at de vil ha en produksjonsklar brenselcellebil i 2005.

P2000 med brenselceller er designet for å ha samme ytelse som dagens Ford Taurus. Denne akselrerer fra 0 til 100 km/t på 12 sekunder. Hydrogenbilen har en brenselcellestakk som skal yte 90 hk. Hydrogenet er i Fords fremviste prototype lagret komprimert i en trykktank.

Ford utvikler sine brenselcellebiler sammen med Ballard Power Systems og DaimlerChrysler.

Hydrogen billigere enn bensin
Ford har studert ulike konsept med bruk av brenselceller. – Resultatene har vist at uansett om man utstyrer bilen med bare brenselceller, eller med batterier i tillegg til brenselceller, er begge deler en utfordring – og utfordringen blir større med minkende størrelse på kjøretøyet, sier Powers. –Dersom en bygger opp et kjøretøy fra grunnen med tanke på brenselceller kan vi oppnå mer effektiv bruk av volumet ombord i bilen, legger han til.

Dersom en sammenligner en ren brenselcellebil med en batteribrenselcellehybrid vil batterihybriden gi bedre akselerasjon, men denne krever mere komplisert design slik som batterikjøling og konvertere. I tillegg veier batterihybridbilen mer, noe som i følge Ford gir dårligere drivstofføkonomi.

Forskere ved Ford har påvist at biler som bruker hydrogen er sikrere enn andre kjøretøy som bruker f.eks. bensin, eller naturgass. Undersøkelser gjort ved Ford viser videre at hydrogen kan bli konkurransedyktig selv med den lave bensinprisen i USA, dersom hydrogenet blir fremstilt med en liten dampreformer eller elektrolysør med kapasitet til å forsyne opp til 100 kjøretøy med drivstoff.

– Med små produksjonsenheter unngår en behovet for storskala investering over kort tid og oppnår fleksibilitet i forhold til skalering og plassering på drivstoffstasjoner, sier Bill Powers.