Nyheter

Båttaxier på hydrogen

Publiseringsdato: 7. august, 2000

Skrevet av: Bjørnar Kruse

En nylig avsluttet studie gjort for USAs DOE konkluderer med at hydrogen kan bli en økonomisk suksess i maritim transport. Arbeid med å konstruere de første hydrogen båttaxiene er startet.

Maritime Hydrogen Technology Development Group (Består av bla California Air Resources Board og California Environmental Protection Agency) i USA planlegger å bygge og integrere et maritimt hydrogenbasert transportsystem. En studie gruppen har gjort for U.S. Dept of Energy konkluderer med at hydrogen på en økonomisk måte kan implementeres i maritim transport med minimale investeringer til drivstoff infrastruktur. De første demonstrasjonsprosjektene planlegges nå i California og Washington DC. Båtene skal ha både PEM-brenselceller og hydrogen turbiner ombord. Hydrogenet vil i første rekke bli lagret i lettvekts trykktanker. Målet er et komplett transportsystem som inkluderer båtbyggere, fiskeflåter og ferjer.