Nyheter

San Franciscos luftkvalitet fortsatt dårlig

Publiseringsdato: 1. desember, 2000

Skrevet av: Sondre Grinna

Hvorfor er luftkvaliteten i San Francisco, California interessant for Norge? Fordi California påvirker introduksjon av nullutslippsbiler i hele verden.

San Franscisco Bay området har for fjerde gang ikke klart å holde tidsfristen for å oppfylle nasjonale luftkvalitetsstandarer, ifølge Environment News Service. Dette er nå ferd med å føre til rettssak i USA.

Grunnen til at dette er en interessant nyhet for Norge, er at California leder an i virkemiddelbruk for å få nullutslippbiler på veiene. De såkalte Californiakravene setter krav til at det i 2003 skal selges 4% nullutslippsbiler.

Kravene kom i 1990 som en konsekvens av at føderale luftkvalitetskriterier skulle oppnås. At kravene fortsatt ikke er nådd, vil legge press på at Californiakravene ikke skal slakkes slik det er gjort før.

Californiakravene har vært og er, sterkt teknologidrivende. Bilsalget i California er ti ganger så stort som det norske, og er et marked som bilprodusentene ikke vil utestenge seg fra. I tillegg har fire andre stater i USA koblet seg opp mot kravene, blant annet New York.

Utviklingen av nullutslippbilen har gått fort på grunn av disse kravene, og en høy sannsynlighet for at kravene opprettholds på grunn av fortsatt dårlig luftkvalitet, har betydning for innfasing av forurensingsfrie biler også i Norge.