Nyheter

Hydrogen viktig for Bush (oppdatert)

Bush forbereder talen sammen med sine tale-forfattere
White House

Publiseringsdato: 31. januar, 2003

Skrevet av: Sondre Grinna

I sin viktige tale om rikets tilstand foreslo USAs president å bevilge i overkant av 8 milliarder kroner til forskning på hydrogenbiler. Bakgrunnen for forslaget er muligheten for å bli mindre avhengig av olje fra Midtøsten.

Oppdatering: Det er nå to store hydrogenprogrammer som Bush har satt i gang i USA. Fra før fantes Freedom Car (som er en restruktuering av Partnership for a New Generation of Vehicle) som skulle forske særlig på brenselcellebiler. Det nye programmet Freedom Fuel, skal utvikle teknologi og infrastruktur som er nødvendig for å produsere, transportere og lagre hydrogen. Tilsammen vil de to programmene få en bevilgning på 1,7 milliarder dollar neste fem årene.
—-

Nedenfor gjengis en del av talen.

[…] Tonight I ask the House and Senate to join me in the next bold steps to serve our fellow citizens.
[…] Our third goal is to promote energy independence for our country, while dramatically improving the environment. (Applause.)
[…] In this century, the greatest environmental progress will come about not through endless lawsuits or command-and-control regulations, but through technology and innovation. Tonight I’m proposing $1.2 billion in research funding so that America can lead the world in developing clean, hydrogen-powered automobiles. (Applause.)

A single chemical reaction between hydrogen and oxygen generates energy, which can be used to power a car — producing only water, not exhaust fumes. With a new national commitment, our scientists and engineers will overcome obstacles to taking these cars from laboratory to showroom, so that the first car driven by a child born today could be powered by hydrogen, and pollution-free. (Applause.)

Join me in this important innovation to make our air significantly cleaner, and our country much less dependent on foreign sources of energy. (Applause.)

Det ble ikke sagt over hvor lang periode pengene vil fordeles, men forhåpentligvis betyr vektleggingen av hydrogen i Bush sin tale en sterk satsing på dette drivstoffet i USA. Fordelen med hydrogen i et forsyningsperspektiv er at det kan lages av mange ulike kilder (kilder som ikke nødvendigvis gir et bedre miljø totalt). Med bensin- og dieselbiler er man mer låst selv om også dette kan fremstilles fra for eksempel kull og biologiske kilder.

For øvrig er brenselceller populært blant Bushs væpnede styrker på grunn av at de er støysvake og avgir lite varmestråling; egenskaper som gjør personell og materiell vanskeligere å oppdage. Slutten av talen handlet som kjent om en ikke særlig miljøvennlig, mulig krig mot en lite miljøvennlig diktator.