Nyheter

Underjordisk lagring av klimagass

Publiseringsdato: 13. mars, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Blant annet i USA og Australia foregår det nå utredninger om underjordisk lagring av CO2.

Gassen er planlagt lagret i store dyptliggende saltvannsreservoarer, der vannet er alt for saltholdig til å kunne brukes. Der blir gassen sprøytet inn i saltvannet og blander seg med dette. Geologene mener at saltvannslommene ligger så langt under drikkevannsnivået at det ikke er mulig at den lagrede gassen vil påvirke dette.

I USA er det satt i gang et prøveprosjekt i River Valley, Ohio i forbindelse med American Electric Powers kraftverk i New Haven. Dette prosjektet er det store forventninger til siden det ligger midt i den tetteste konsentrasjonen av fossilt brensel kraftverk i hele USA. Over halvparten av USAs elektrisitet kommer fra kulldrevne kraftverk, og US Department of Energy mener det er teoretisk mulig at saltvannsreservoarene, som ligger under 35 stater, kan lagre all CO2 som blir sluppet ut fra nasjonens kullkraftverk de neste 100 årene. Prosjektet i Ohio er nå inne i en fase der man utfører seismiske tester for å studere de underjordiske steinformasjonene.

I Australia er 65 potensielle steder ansett som trygge nok til å lagre CO2. I følge Geoscience Australia er det plass nok til å lagre 1600 års utslipp, noe som vil gi Australia tid til å utvikle nye teknologier.

Les mer om prosjektet i Australia , og om River Valley, USA.

Informasjon om SACS, Saline Aquifer Carbon dioxide Storage, som arbeider med CO2 lagring i Europa.

Les om deponeringsprosjekter Norsk Hydro er med på, og om rensing og deponering av CO2 .