Nyheter

Norge støtter Bushs hydrogenplaner

Publiseringsdato: 30. april, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Olje- og energiminister Einar Steensnæs vil samarbeide med USA om hydrogenforskning, og ønsker å delta i et internasjonalt partnerskap for å utvikle en ”Hydrogenøkonomi” innen 2020.

Under ministermøtet i Det internasjonale energibyrået (IEA) i Paris i går inviterte den amerikanske energiministeren Spencer Abraham sine 25 kollegaer i IEA til å skape et internasjonalt partnerskap for å utvikle en ”Hydrogenøkonomi” innen 2020.

Fra Norge var olje- og energiminister Steensnæs på plass, og uttrykte støtte til den pågående amerikanske hydrogenforskningen. Initiativet om et internasjonalt partnerskap ble også fullt ut støtta av Steensnæs, som og benyttet sjansen til å invitere sin amerikanske kollega på norgesvisitt. I tillegg til Norge, gikk Sveits og Storbritannia inn for et slikt samarbeid, mens de øvrige energiministrene inntok en litt mer avventende holdning.

Bush-administrasjonen har tidligere gått inn for å bevilge 3 milliarder dollar til et 5-års hydrogenforskningsprogram. Programmet innbefatter økt forskning på utviklingen av hydrogen-brenselceller, både med tanke på å drive biler og for el-produksjon. Det skal også satses på utvikling av teknologi for produksjon av hydrogen, og etablere distribusjonssystem for hydrogen. President Bush har tidligere uttalt at et barn som blir født i dag skal få muligheten til å kjøpe sin første bil basert på hydrogen til en overkommelig pris.