Nyheter

USA: 3 milliarder dollar til hydrogenforskning

Mer dollar til hydrogenforskning.

Publiseringsdato: 10. april, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Det amerikanske senatet går inn for å bevilge 3 milliarder dollar til et 5-års forskningsprogram. Forslaget innebærer en dobling av de bevilgningene president Bush gikk inn for i januar.

I USA har senatet gitt sin tilslutning til et forskningsprogram innen hydrogen og brenselcelleteknologi, skriver Fuel Cell Today. Målet er å presentere konkurransedyktige hydrogenbiler i 2020.

Tidligere i år foreslo president Bush å lansere programmet Freedom Fuel som skal utvikle teknologi og infrastruktur for transport, produksjon og lagring av hydrogen. Forslaget som nå blir støttet av senatet dobler altså bevilgningene i forhold til presidentens forslag.

Forslaget fra senatet innebærer økt forskning på utviklingen av hydrogen brenselceller, både med tanke på å drive biler og for elektrisitetsproduksjon. Det skal også satses på utvikling av teknologi for produksjon av hydrogen, og etablere distribusjonssystem for hydrogen.

I forslaget står det også at senatet kjøper inn hydrogenkjøretøy, og elektrisitet fra hydrogen brenselceller, så snart dette er mulig.

Les om forslaget president Bush gikk inn i januar i år, ved å klikke på linken under.