Nyheter

EU og USAs hydrogensamarbeid: Den komplette avtaleteksten er klar

Publiseringsdato: 27. juni, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

I avtalen skriver Europakommisjonens president Romano Prodi og president George W. Bush at en fortgang i utviklingen av en hydrogenøkonomi er veien å gå for å sikre en stabil, ren energitilførsel for framtiden.

I følge avtalen vil EU og USA forbedre sikringen av energitilførsel, øke diversiteten av energikilder og bedre den lokale og globale miljøkvaliteten. Samarbeidet vil danne et teknisk, juridisk og markedsmessig grunnlag for å få fortgang i handelen med utslipps-fri hydrogenteknologi på verdensbasis. Dette gjelder både for biler, bygninger og energiproduksjon, og skal sikre samfunnet i dag og i fremtiden den tilstrekkelige, sikre og rene energien som skal til for å garantere trygghet og ta vare på miljøet.

De fire hovedpunktene Prodi og Bush er enige om i avtalen er:

  • Å videreføre målene for en bærekraftig økonomisk vekst
  • Styrke samarbeidet for å utvikle internasjonale reguleringer og standarder
  • Styrke samarbeidet innen forskning og utvikling
  • Dyrke fram et samarbeid mellom offentlig og privat sektor

Les den komplette avtaleteksten her (pdf-format)

Les også pressemeldingen fra EU om avtalen.