Nyheter

GM tester brenselsceller som strømforsyning til Dow Chemical fabrikk

Publiseringsdato: 10. juni, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

General Motors vil levere og teste et hydrogen brenselscelle-system som kraftforsyning til Dow Chemicals anlegg i Texas. Testprosjektet kan munne ut i at Dow kjøper eller leier 500 brenselscelle-enheter i løpet av en tiårs periode.

Hydrogen brenselscellene vil tilføre Dow Chemical 35 MW kraft per år, skriver Planet Ark. Dette tilsvarer samme mengde som til 25 000 hjem, noe som gjør denne avtalen til den største av sitt slag. Brenselscellene vil bli testet ved Dows største produksjonsanlegg i Freeport, Texas. Dow og GM diskuterer også muligheten for å bruke brenselsceller til å konvertere hydrogen til elektrisitet på flere av Dows fabrikkanlegg i andre deler av USA og Europa.

Avtalen mellom General Motors og Dow Chemical er ventet ferdigforhandlet i år, og vil i følge GM bidra til å kutte kostnadene på brenselsceller som samtidig blir utviklet til å drive biler.

— Dette er en milepæl, og viser den økende interessen næringslivet har for å bruke brenselceller til strømforsyning i fabrikker og bygninger, sier Larry Burns, visepresident i GM, i en pressemelding. Han sier videre at den viktigste grunnen for GM til å samarbeide med Dow er muligheten til å kunne redusere kostnadene og øke holdbarheten på brenselceller, slik at de kan benyttes i biler innen utgangen av dette tiåret.

General Motors har som verdens største bilprodusent, brukt flere milliarder dollar på brenselscelle-forskning. I fjor annonserte de at en prototype av en stasjonær brenselscelle ville være klar ved utgangen av 2003.