Nyheter

California slakker på krava

Los Angeles vil innføre tøffare reglar for å betre luftkvaliteten i byen.

Publiseringsdato: 15. august, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Tilbakeskritt i California - der gir California Air Resources Board nok en gang etter for press fra bilindustrien. Som et resultat av dette droppet bilprodusentene denne uka en varslet rettssak mot myndighetene.

California Air Resources Board (CARB) har igjen gitt etter for massivt press fra bilindustrien, og går inn for å slette kravet om at 2 % av alle nye biler som selges i California etter 2005 ikke skal slippe ut eksos. Denne beslutningen ligger farlig nær opptil å gi opp hele Zero Emission Vehicle (ZEV) mandatet.

Ikke nullutslipp likevel
Som et resultat av at myndighetene i California slakker av på krava offentliggjorde tre store bilprodusenter og flere bilforhandlere tirsdag at de dropper en planlagt rettssak som lenge har forsinket Californias Clean Air Program. Rettssaken er droppet fordi endringene i reguleringene tillater å kutte eksos-utslippene ved å selge et bredere utvalg kjøretøy enn bare elektriske biler.

I tillegg til el-biler vil nå bilprodusentene få kreditt for salg av bl.a. kjøretøy drevet av hydrogen brenselceller, og for hybridbiler. Med de nye reguleringene forplikter bilprodusentene seg til å fortsette å produsere hybridbiler, biler som går på naturgass, samt andre biler med ultralavt utslipp. Bransjen blir pålagt å levere 250 brenselcelle kjøretøy eller et større antall batteridrevne kjøretøy innen 2008. Målsetningen øker til 27 500 innen 2014.

Imponerte og sjokkerte
I 1990 sjokkerte og imponerte California en hel verden med å innføre et krav om at 10 % av alle biler solgt i 2003 skulle være utslippsfri, zero-emissions kjøretøy, det vil i praksis si el-drevne. I årene fram til 2003 skulle også en mindre prosentandel være null-utslipps kjøretøy. På grunn av Californias folkerikdom og store biltetthet hadde dette vedtaket innvirkning på hele det resterende USA – og dermed verdens bilindustri.

Uthuling av målsetningene
De gode intensjonene med Zero Emission Vehicle (ZEV) mandatet har imidlertid stadig blitt uthulet. Allerede i 1996 så man at utviklingen av el-bilen ikke gikk riktig så fort som forventet og man droppet kravene før 2003. I 1998 gjorde myndighetene et ytterligere tilbakeskritt og reduserte 2003-kravet fra 10% til 4%. De resterende 6% måtte oppfylles ved bruk av hybridbiler med mer. I 2001 reduserte man kravet på nytt, denne gangen til 2%.

Bilbransjen har aldri lagt skjul på at de ikke var fra seg av entusiasme for ZEV-mandatet, og gikk til en føderal domstol som utsatte fristen til 2005. Heller ikke dette synes bilbransjen var optimalt og ville på ny gå rettens vei. Denne gang fordi de californisk reglene ikke bare satte krav til bilenes utslipp, men også til bensinforbruket, som er føderale myndigheters domene.

Farlig nær å gi opp
Nå er californiske myndigheter nok en gang i ferd med å omforme regelverket. Et utkast har mer eller mindre droppet el-bilene helt. Når myndighetene går altså nå med på nå at bilene ikke trenger å være helt utslippsfrie, er det farlig nær opptil å gi opp hele ZEV-mandatet.

De nye reglene er ganske fleksible og gir fabrikantene større valgfrihet til å bruke forskjellige teknologier, noe bransjen er fornøyd med. General Motors, DaimlerChrysler og Izuzu Motors sier i en felles pressemelding at endringene gjør det mer praktisk å etterfølge reguleringene.

— Vi er ikke enige i ideen om mandatgitte tilnærminger til bilteknologien. Men vi er enige i at de modifiserte 2003 zero-emissions reguleringene kan sørge for den fleksibiliteten vi trenger og er på jakt etter, sier en David Barthmuss, talsmann for GM, til Wired.

Ikke imponert
For å legitimere det ytterlige tilbakeskrittet i målsetningene med null-utslipp sier både representanter for CARB og bilbransjen at den nye avtalen vil frigjøre ressurser som skal brukes til å utvikle ennå mer avansert teknologi enn dagens for å oppnå Californias mål om en bilpark med null utslipp.

Ikke så mange lar seg imponere av dette, og til Wired sier Jim Kliesch, forsker ved the American Council for an Energy Efficient Economy og medforfatter av The Environmental Guide to Cars and Trucks, at det faktum at bilbransjen har trukket seg fra rettssaken gjør at det er vel optimistisk å si at de tar et robust miljømessig standpunkt.

Har båret noen frukter
Til tross for motstand fra bilindustrien og stadig firing på kravene fra myndighetene har likevel ZEV mandatet båret noen frukter. Hybridbilene som nå blir solgt kommersielt er et resultat av mandatet. Det samme er brenselcelleprototypene som produsentene sier vil danne grunnlaget for ren teknologi i framtiden.

Ser vi tilbake er det bare noen år siden bilindustrien sa det samme om elektriske biler som de nå sier om brenselcellebiler; dette er virkelig, helt sikkert fremtidens rene teknologi. Hvis bilindustrien virkelig mener dette, skulle ikke myndighetene sluppet dem fri fra sine forpliktelser som dette nye forslaget gjør.

Null-utslippskrav må på plass
Bellona mener et mandat for en viss grad av null-utslipps kjøretøy bør på plass. Det er ansvarsløst av myndighetene å fravike en politikk som har virket så sterkt teknologifremmende.