Nyheter

Intern kvotehandel med CO2 i Chicago

Publiseringsdato: 2. oktober, 2003

Skrevet av: Gunnar Grini

En rekke firmaer i Chicago, USA, har inngått det som er verdens første frivillige lokale handelsavtale med CO2-utslippskvoter. Tanken er at dette skal hjelpe til med å redusere klimagassutslippene fra byen totalt sett.

 

 

 

The Chicago Climate Exchange er tenkt til å virke på omtrent samme måte som kvotehandel mellom land i Kyoto-avtalen. Selskaper med høye utslipp kan kjøpe utslippstillatelser av selskaper med lave klimagassutslipp. Avtalen er inngått selskapene imellom og er helt frivillig. 22 firmaer, blant annet Ford og Motorola, har så langt blitt med på ordningen.

Det overordnede målet er lavere utslipp av klimagasser og høyere økonomisk effektivitet. Ettersom USA og Bush-administrasjonen har vist seg som en motstander av sentrale politiske målsetninger for reduksjon av klimagassutslipp, mener mange at frivillige avtaler som dette kan være løsningen for å jobbe mot global oppvarming.