Nyheter

Gigantkjeden Wal-Mart lanserer klimatiltak

Publiseringsdato: 2. november, 2005

Skrevet av: Svend Søyland

Den amerikanske gigantkjeden Wal-Mart erkjenner klimaforandringene og lanserer nå flere tiltak for redusere utslipp av klimagasser.

Wal-Mart, verdens største varehuskjede med 5420 utsalgssteder og 1,6 millioner ansatte, ønsker nå å redusere sine klimagassutslipp. Kjeden vil bruke 3,2 milliarder kroner årlig på miljøtiltakene, som inkluderer reduksjon i energiforbruk og avfallsmengder, samt omskaping av avfall til energi.

Wal-Mart er tidligere blitt kritisert for å betale sine ansatte dårlig, for å misbruke sin markedsposisjon og forby fagforeningsvirksomhet. Nå har kjeden imidlertid satt seg flere konkrete miljømål: De skal øke energieffektiviteten med 25 prosent for sine kjøretøy i løpet av de neste tre årene, redusere utslippene av klimagasser fra kjøpesentrene med 20 prosent i løpet av syv år, redusere avfallsmengden fra varehusene med 25 prosent i løpet av tre år, ta i bruk fornybare energikilder som sollceller, vind og bruke spillolje og avfall til oppvarming/avkjøling av butikkene, samt at Wal-Marts underleverandører gradvis skal fase ut PVC som emballasje og erstatte den med gjenvinnbare materialer. Underleverandører som utvikler liknende planer, vil bli prioritert.

Utspillet, i regi av Wal-Mart-leder H. Lee Scott Jr., kommer svært uventet på mange amerikanere. Særlig Scotts erkjennelse av de menneskeskapte klimaforandringene, samt at Wal-Mart ønsker å presse myndighetene til å introdusere virkemidler som kan øke bruken av fornybar energi, blir sett på som meget overraskende. I kunngjøringen av firmaets miljøtiltak, la Scott vekt på de mange sterke orkanene som har rammet USA de siste månedene, og sammehengen med de globale klimaforandringene.

– Klimaforandringer skaper ikke orkaner, men varmere sjøtemperatur gjør stormene sterkere. Klimaforandringer skaper ikke nedbør, men oversvømmelser kan bli hyppigere og verre. Klimaforandringer skaper ikke tørke, men kan gjøre dem mer langvarig, sa Scott. -Vi mener alle selskaper har et ansvar for å redusere utslipp av klimagasser så fort de kan. For et år siden ville jeg sagt at miljøsatsing var god markedsføring mer enn fornuftig dyp omlegging, avsluttet H. Lee Scott Jr.