Nyheter

Bush går for kull

US President George Bush.
AP

Publiseringsdato: 29. desember, 2005

Skrevet av: Isak Oksvold

Det amerikanske energidepartementet, US Department of Energy (DOE), har nylig gitt støtte til FoU (forsknings- og utviklingsprosjekt) på hydrogen- og kraftproduksjon fra kull med nær-null utslipp.

I følge nettstedet Fuelcellworks.com har DOE totalt bevilget støtte på 17 millioner dollar for å utvikle avanserte gassifiseringsteknologier for kull. Målet er å utvikle kullteknologier med lave kostnader, høy virkningsgrad og gode miljøegenskaper.

CO2 -rensing + Hydrogen = sant
Fellesneveren for prosjektene som har fått støtte er at de tar for seg kraft eller hydrogenproduksjon med CO2-rensing. Bush har tidligere gått høyt ut og snakket varmt om hydrogensamfunnet. Nå skal det også satset på CO2-rensing.

CO2-rensing er en svært viktig teknologi, men det bør legges til at det også finnes andre miljøutfordringer knyttet til utvinning og bruk av kull.

CO2-rensing og Bush?
Man skulle i utgangspunktet ikke tro at amerikanerne var villige til å putte penger på teknologi for å produsere kraft og hydrogen med CO2-rensing ettersom USA nærmest ikke engang ønsker å snakke om internasjonale forpliktelser knyttet til klimaspørsmål. USA har imidlertid en uttalt policy om at de ser for seg å løse klimatrusselen ved å satse på utvikling av ny teknologi. Og det er kanskje ikke så dumt, for kvotehandel og utslippstak vil neppe bli strenge nok til å gi tilstrekkelig drivkrefter for teknologiutvikling. Kvotehandel vil imidlertid gi drivkrefter for å få på plass nær-kommersielle klimateknologier.

USA ser kanskje at valget står mellom å sikre en avkastning i økonomien som kan brukes på FoU kontra å innføre milde incentiver for utslippsbegrensning som ikke gir tilstrekkelig drivkrefter til endring, slik som for eksempel kvotehandel. Tiden vil nok vise hvem som velger den smarteste veien.

Det er bra at USA satser på teknologi, men det er allikevel viktig at USA spiller på lag i de internasjonale forhandlingene om begrensing av klimagassutslipp.