Nyheter

Bush vil satse stort på ren energi

Nils Bøhmer

Publiseringsdato: 1. februar, 2006

Skrevet av: Helle Veiersted

President George W. Bush mener USA er sykelig avhengig av olje og at kuren ligger i "rene energikilder".

Det var under presidentens årlige tale om rikets tilstand, som ble holdt i Kongressen tirsdag kveld (amerikansk tid), at Bush lanserte sine planer om en storsatsing på fossil energi med CO2, atomkraft og fornybare energikilder. Han hevdet at landets avhengighet av olje fra ustabile områder setter landets konkurransedyktighet i fare.

– Amerikas konkurranseevne er avhengig av rimelig energi. Og her har vi et seriøst problem: USA er sykelig avhengig av olje, som ofte importeres fra ustabile deler av verden, sa han.

Energiløsning
Som løsning på problemet lanserte Bush det nye programmet ”Initiativet for ren energi”. Målet med programmet er å erstatte 75 prosent av den importerte oljen fra Midtøsten med nye energikilder innen 2025. ”Initiativet for ren energi” vil innebære en 22 prosent økning i støtte til det amerikanske energidepartementet, for forskning på ren energi. For det er nettopp teknologi som står i sentrum for Bush’s kamp mot landets oljeavhengighet.

– Den beste måten for å bryte denne avhengigheten er gjennom teknologi.(…) Vi vil investere mer i kullkraftverk med nullutslipp, revolusjonær sol- og vindkraft og ren, trygg kjernekraft, sa Bush.

I følge Bush skal det nye programmet først og fremst fokusere på å endre energibruken i to viktige arenaer – i privathjem og bedrifter, samt i biler. Til privathjem og bedrifter vil Bush satse på å utvikle sol- og vindkraft, samt bruke kullkraft med nullutslipp og trygg kjernekraft. For biler vil Bush satse på utvikling av bedre batterier for hybrid- og elbiler, og på utslippsfrie hydrogenbiler. Det skal også forskes på nye metoder for å utvikle etanol, og målet er at en ny type etanol skal være praktisk tilgjengelig og konkurransedyktig på markedet innen seks år.

Bush håper denne innsatsen vil gjøre at USA klarer å nå programmets ambisiøse målsetting.

– Ved å ta i bruk talentet og teknologien i Amerika, kan vi drastisk forbedre miljøet vårt, bevege oss bort fra en petroleumsbasert økonomi, og gjøre vår avhengighet av Midtøsten til noe som tilhøre fortiden, sa Bush.

USA er gass og brems i klimapolitikken
Samtidig som USA satser tungt på nye energibærere, er USA en brems i det internasjonale klimaarbeidet, og har hittil nektet å påta seg forpliktelser gjennom Kyoto-protokollen. Bellona mener USA derfor kjører med både gass og brems i klimapolitikken. – USA svekker det internasjonale samarbeidet om klima, sier Bellona-rådgiver Marius Holm. – Samtidig ser vi at den teknologien som USA utvikler kan bli et svært viktig bidrag til at både amerikanerne og de som i dag er flinkest i klassen, Europa og Japan, lettere kan påta seg forpliktelser etter Kyoto. Høye priser på CO2-kvoter i Europa kan skremme europeiske ledere fra nye forpliktelser, men utsiktene til ny teknologi som reduserer kostnadene, kan motivere til ny innsats. Derfor kan USAs innsats også bli positiv, mener Holm.