Nyheter

Klimaendringer for retten

Glacier National Park

Publiseringsdato: 20. februar, 2006

Skrevet av: Mette Martinsen

Miljøverngrupper i USA forbereder rettslige skritt med det formål å tvinge regjeringen til å handle i forhold til klimaendringene.

Miljøverngruppene har innlevert en begjæring til FN hvor de argumenterer for at Waterton-Glacier Peace Park, et område beskyttet av UNESCOs (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) verdensarv-konvensjon, står i fare for å bli ødelagt som følge av den globale oppvarmingen. De begjærer derfor at området skal listes som ”i fare” på grunn av klimaendringene. Fra før har lignende begjæringer blitt innlevert angående områder i Himalaya og Andesfjellene.

Klagernes argument er at USA har en juridisk plikt til å beskytte områder med verdensarvstatus, fordi de har undertegnet verdensarv-konvensjonen. I begjæringen hevdes det videre at alle de tingene som gjorde området til et verdensarv-område, er på vei til å bli ødelagt av klimaendringer.

Klimatrusselen har ifølge klagerne betydning på fire områder:

  • Gjennomsnittlig sommertemperatur har økt med 1,660 C mellom 1910 og 11980, og nedbørsmengden har minsket med 20 prosent
  • Isbreen har minsket med mer enn 80 prosent som et resultat av klimaendringene
  • Parkarealet som er dekket av is er redusert med 73 prosent og fortsetter å minske
  • Klimaendringene truer både fjell- og præriearter som lever i området, på grunn av redusert vannmengde

      Det er The International Law Project ved Lewis & Clark Law School i Portland, Oregon som har fremmet begjæringen for Waterton-Glacier Peace Park. De skriver i sin begrunnelse at det er hevet over enhver tvil at Waterton-Glacier er truet på grunn av klimaendringene, og at Glacier National Park, som engang kunne engang skryte av å ha 150 isbreer – nå har kun 27 igjen, og de smelter raskt.

      Når et område blir klassifisert som ”i fare”, krever kommisjonen at det utarbeides en plan for å minske truslene. USA, som står for verdens største utslipp av klimagasser og dessuten nekter å inngå juridisk bindende avtaler om å redusere utslippene, kan dermed bli tvunget til å forplikte seg til nettopp en slik reduksjon.