Nyheter

Den ubehagelige sannheten om klimaendringer

Kanten av Grønlandsisen, ved Kangerlusuaq.
L. Chang

Publiseringsdato: 8. september, 2006

Skrevet av: Maria Fossheim

Bellona har ikke for vane verken å anmelde filmer eller å anbefale hvilke filmer folk skal se, men i dette tilfelle gjør vi begge deler. I dag har Al Gores film ”En ubehagelig sannhet” premiere. Bellona har sett filmen og håper at folk vil gå mann av huse for å se den. Ikke fordi den er heftig og begeistrer men fordi den er viktig. Dessuten håper vi at norske politikere vil følge opp det moralske ansvaret som Al Gore legger på våre oljeproduserende skuldre.

USAs tidligere visepresident Al Gore var nettopp i Norge for å fortelle om globale klimaendringer, og for å promotere filmen, ”En ubehagelig sannhet” (An Inconvenient Truth). Denne filmen er noe så sjeldent som en miljøfilm om klimaendringer og konsekvensene av disse. Dokumentaren viser isbreer som smelter, orkaner som ødelegger og områder som oversvømmes når havet stiger. Vi får med andre ord se resultatene av de globale klimaendringene og hva som vil skje i årene fremover dersom vi fortsetter å slippe ut store mengder av klimagassen CO2.

Filmen er ikke skremselspropaganda, men presenterer derimot de harde fakta når det gjelder temperaturendringer og økningen av CO2-innholdet i atmosfæren de siste 100 000 årene. Gore viser oss at disse klimaendringene er menneskeskapte og at det ikke er noen uenighet i fagmiljøet om det. Dersom vi ikke gjør noe med dagens CO2-utslipp vil temperaturen fortsette å øke og vi kommer til å få mer ekstremvær, som tørke, flom og orkaner. Isbreene og deler av isen på polene kommer til å smelte. Hvis Grønlandsisen smelter vil havet stige syv meter og landområder som Florida, Bangladesh og Nederland vil ligge under vann. Resultatet vil bli over 100 millioner klimaflyktninger.

Gore har gjort hjemmeleksa si. De siste tyve årene har han reist land og strand rundt i USA og holdt foredrag om klimaendringer. For å være faglig oppdatert har Gore vært i kontinuerlig kontakt med klimaforskere verden over. Den pedagogiske delen av foredraget er godt gjennomarbeidet slik at forskernes argumenter blir tilgjengelige for menigmann. I tillegg tar han seg den tiden det nødvendigvis tar for å gå gjennom et argument, og lykkes derfor med å forklare enkelt uten å tabloidisere sine poenger. Og det blir aldri kjedelig. For miljøbevisste mennesker er denne filmen god bruk av en fredagskveld. Gore bringer moralen tilbake i den amerikanske politikken – og forhåpentlig den norske.