Nyheter

Klimakrise

(Foto: Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 24. september, 2007

Skrevet av: Ola Innset

I dag møtes mer enn 80 stats- og regjeringssjefer til krisemøte hos FN i New York. Samme dag kommer urovekkende nytt fra klimapanelets sluttrapport som skal legges fram i november.

– Forhåpentligvis kan dette møtet skape en felles forståelse av hvor viktig det er med handling nå. Denne forståelsen kan være grunnlaget for en ny klimaavtale, men skal den bli vellykket USA være med, sier Svend Søyland i Bellona USA.

I begynnelsen av desember møtes verdens ledere på Bali for det årlige klimatoppmøtet. Det begynner å haste med å få på plass en ny internasjonal klimaavtale før Kyoto-avtalen går ut i 2012. Dagens møte i FN skulle egentlig være et møte for å rydde vekk ”snublestener” før konferansen på Bali, men etter nyheten i forrige uke om at isen i Arktis smelter dobbelt så fort som tidligere antatt, har møtet fått mer preg av å være et krisemøte.

Dagens lekkasjer fra FNs klimapanels sluttrapport lover heller ikke godt. De sier blant annet at det allerede er for sent å unngå alvorlige konsekvenser av klimaendringene.

– Det passer fint for flere klimaskeptikere her i Washington DC som den siste tiden har tatt til orde for ikke å gjøre noe som helst med USAs klimautslipp, fordi det er for sent likevel, sier Svend Søyland.

Klimaendringer uansett

Aftenposten bringer i dag utdrag fra FNs klimapanels sluttrapport. Rapporten skal legges fram før toppmøtet på Bali som en siste vitenskapelig advarsel før verdens ledere setter seg ved forhandlingsbordet. Her er noen av konklusjonene:

  • Det er sannsynlig at menneskelig aktivitet vil føre til noen akutte og irreversible klimaendringer. De store havstrømmene i Atlanterhavet vil svært sannsynlig svekkes dette århundret, men vil ikke bryte sammen.
  • Selv om verden skulle klare å få til svært omfattende reduksjoner av utslippene av klimagasser, er det for sent å unngå ytterligere oppvarming og påfølgende klimaendringer.
  • Selv med en stabilisering av mengden klimagasser, vil menneskeskapt oppvarming og stigning av havnivået fortsette på grunn av forsinkelsene i klimasystemets respons, og tilbakekoblingseffektene (feed back). Dette er klimaendringer som i seg selv fører til nye klimaendringer.

USA må med

– Fram mot helgen har mange NGOer varslet om demonstrasjoner her i Washington DC, sier Svend Søyland.

Grunnen er at USA arrangerer sitt eget, mer eksklusive klimamøte på torsdag og fredag for 16 av de 16 største forurenserne i verden. Flere mener dette er nok et forsøk fra USA på å rote til den møysommelige prosessen innenfor FN systemet

Eliot Diringer fra Pew Climate Center ser det slik: Dersom dette er nok en runde med diskusjoner om frivillige og uforpliktende mål er møtet i Washington DC denne uken verre enn ingenting!

Ifølge informasjon som Bellona USA har fått tilgang til vil flere av topplederene som er i New York, ikke komme til møtet i Washington, men sender statsekretærer eller bare byråkrater Dette er en klar melding til Bush om at initiativet ikke er velkomment, sier Svend Søyland.

– Det vi må få til er et opplegg hvor USA kan ta en lederrolle i kampen for å kutte klimagassutslippene og begrense effektene av den globale oppvarmingen, sier Søyland. Dersom USA tar på seg forpliktelser først. vil forhåpentligvis Kina og India til å følge etter. Jeg tror ikke dette vil skje mens George W. Bush Jr er president. Det er for mye å håpe på at Bush vil forsøke å skape seg et ettermæle i klimasaken, sier han.

– Her mener snart alle miljøaktivistene at vi bare må vente til Bush er ferdig og vi får en ny president. Men det alene er kanskje ikke nok. Klimatiltak som kan føre til tap av arbeidsplasser og konkurransekraft er politisk uspiselig for både republikanere og demokrater, sier han.