Nyheter

Klimatoppmøte på Bali

(Foto: UNFCCC)

Publiseringsdato: 29. november, 2007

Fra 3. til 14. desember 2007 arrangte FN den trettende partskonferansen under klimakonvensjonen og det tredje partsmøtet under Kyoto-protokollen.

Bellona deltok med fire representanter på toppmøtet. I boksen til høyre finner du til alle sakene Bellona har skrevet om konferansen.

Aldri før hadde advarslene i forkant av de årlige klimaforhandlingene vært så sterke som denne gang. FNs klimapanel har slått fast at vi mennesker er skyld i klimaendringene, og at dramatiske endringer i klodens klima vil få enorme og kostbare konsekvenser. Stadig kommer nye studier som sier at klimaendringene er mye verre enn forskerne og FNs klimapanel antar.

I 2012 går dagens avtaleperiode under Kyoto-protokollen ut, og verden trenger en ny og større avtale som kan tre i kraft fra 1. januar 2013 av.

På Bali ble forhandlerne enige om et «veikart» for de videre forhandlingene om en slik avtale. Disse forhandlingene skal etter planen komme i havn på klimatoppmøtet i København i 2009.