Nyheter

G8 satser på CO2-håndtering

(Foto: Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 19. desember, 2007

Skrevet av: Ola Innset

En internasjonal ekspertgruppe har sammen med G8-landene utarbeidet et forslag til G8s satsing på CO2-håndtering. Bellona deltok i gruppen som blant annet foreslår 20 demonstrasjonsanlegg innen 2010.

– Dette har vært en veldig spennende og inspirerende prosess som ser ut til å bidra til konkrete, forpliktende mål for G8-landene, sier Paal Frisvold i Bellona Europa.

– Statslederne i verdens åtte rikeste land har nå til hensikt å lansere et sterkt politisk signal om å benytte CO2-håndtering i kampen mot klimaendringer. Signalet forventes å komme på G8-toppmøte i juni 2008 i Japan, sier Frisvold til Bellona Web.

Bellona med

Sammen med Svend Søyland fra Bellona USA deltok Frisvold på den internasjonale ekspertgruppens møte med representanter fra G8-landene, Kina, India og Norge i den kanadiske byen Calgary i november.

Norge var invitert som et av de ledende landene innen CO2-håndteringsteknologi. På forespørsel fra Olje- og energidepartementet og kanadiske myndigheter deltok også Bellona med sin eksperter.

Presserende utfordring

Møtet var det siste av tre møter etter G8-toppmøtet i Gleneagles i Skottland i 2005. Der uttalte G8, med Tony Blair i spissen, at klimaendringer var en ”presserende utfordring”. G8 bestemte seg for å søke råd om CO2-håndtering fra blant andre det Internasjonale Energibyrået (IEA), og gjennom tre møter, først i Oslo, så i San Francisco og nå i Calgary, har man blitt enige om et utkast til G8-landenes CO2-håndteringspolitikk.

630 anlegg

G8-lederne har blitt enige om at umiddelbar handling er påkrevd og har satt 2010 som sin tidsfrist for å sette i gang arbeidet. Da skal 20 demonstrasjonsanlegg være påbegynt , og lovverk samt systemer for økonomisk støtte til CO2-håndteringsprosjekter skal være ferdig utarbeidet.

Utkastet til kommunikeet slår også fast at vi må få på plass 630 fullskala fangst og lagringsanlegg innen 2030 dersom vi skal kunne nå målsetningen om å redusere CO2-utslipp med femti prosent innen 2050,

G8-landene anerkjenner at markedsmekanismene ikke alene kan sørge for full implementering av CO2-håndteringsteknologi. Offentlige midler og økonomiske insentiver må derfor tas i bruk fram til CO2-håndtering blir kommersielt lønnsomt.

Oppløftende

– Det er svært oppløftende at G8-landene nå er med for fullt på CO2-håndteringslaget, sier Paal Frisvold.

– Vi har fortsatt en lang vei å gå, men stadig flere skjønner at CO2-håndtering er våpenet vi ikke kommer utenom dersom vi skal unngå alvorlig klimaendringer. At verdens åtte største økonomier nå deler vårt syn må sies å være et stort fremskritt, sier Frisvold.