Nyheter

Nær ved å komme i havn

Lederen for FNs klimakonvensjon (UNFCCC), Yvo de Boer, på en pressekonferanse på Bali.
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 14. desember, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

På Bali er forhandlerne i ferd med å komme i mål med veikartet for en ny klimaavtale. Lederen av FNs klimakonvensjon, Yvo de Boer, sier at USA er åpne for å bli med på en ny avtale.

(Bellona, Bali): Ved midnatt skal et nytt forslag legges fram av en arbeidsgruppe som jobber med spørsmål knyttet til hvilken rolle i-land og u-land skal spille i det internasjonale klimaarbeidet framover.

– Ingenting er avgjort før dette er avgjort, men det er en god framgang, sa Boer nettopp på en pressekonferanse her i kveld.

Konkrete utslippsmål

Hvorvidt et mål om å redusere klimagassutslippene med 25 til 40 prosent innen 2020 i i-land skal bli en del av veikartet diskuteres fortsatt. I dette spørsmålet er USA en sterk motstander, mens EU og Norge er sterke forkjempere.

Ifølge de Boer er imidlertid USA villig til å strekke seg for å unngå å ødelegge prosessen.

– Det er mitt inntrykk at USA prøver å være åpen for andres syn, og at amerikanerne vil bidra til en avtale som inkluderer dem.

Flere prosesser

To prosesser kjøres nå parallelt: På den ene siden forhandles det om en mulig forlengelse av Kyoto-protokollen, og på den andre siden forhandles det om en ny avtale basert på FNs klimakonvensjon. Disse forhandlingssporene er ment å føyes sammen i det som forhåpentlig skal bli en helt ny avtale når Kyoto-avtalen går ut i 2012.

USA er blant landene som ikke er med på Kyoto-avtalen, og det har vært et massiv krav under forhandlingene at USA må bli en del av en ny avtale, og påta seg bindende forpliktelser.

Det åpnes for at man kan få flere typer klimaavtaler, og ikke bare én. For eksempel kan det bli snakk om å lage en egen protokoll for teknologioverføring fra rike til fattige land.

Nattarbeid

I løpet av natten vil forhandlerne antakelig bli enige om det som blir begynnelsen på en forhandlingsprosess som skal ende med en ny avtale på klimamøtet i København i 2009.

I morgen tidlig kommer imidlertid FNs generalsekretær tilbake til Bali for å delta i forhandlingene, noe som kan bety at klimatoppmøtet likevel trekker ut i lørdagen.