Nyheter

FutureGen til Illinois

(Illustrasjon: US Department of Energy)

Publiseringsdato: 15. januar, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Verdens første kullkraftverk med CO2-rensing, FutureGen, vil bli plassert i staten Illinois. Usikkerhet rundt rammevilkår har imidlertid ført til at flere andre amerikanske CO2-håndteringsanlegg har blitt utsatt.

FutureGen er navnet på det amerikanske storsatsingsprosjektet som sikter mot å bygge kullkraftverk med tilnærmet null-utslipp innen 2012. Forrige måned ble det bestemt at anlegget skal plasseres i byen Mattoon i delstaten Illinois.

Gledelig

– Det er svært gledelig at dette anlegget nå er et skritt nærmere å bli realisert, sier Svend Søyland i Bellona USA.

Etter at anleggets pris nærmest har blitt doblet og prosjektet ett år forsinket begynner endelig planene å konkretisere seg. Men Søyland er bekymret for framgangen til USAs andre CO2-håndteringsprosjekter.

– Ettersom USAs føderale myndigheter ikke har gitt langsiktige signaler i form av en pris på CO2-utslipp eller enhetlige utslippsgrenser, kan FutureGen ende opp som en ensom svale, sier han.

Skrinlagt

Én svale gjør som kjent ingen sommer. Kraftprodusentene sitter nå på gjerdet og venter mens flere planlagte CO2-fangstanlegg på kullkraftverk har blitt skrinlagt, blant annet i Tampa, Florida hvor føderale støtteordninger totalt uteble. I Texas har CO2-fangstanlegg blitt stoppet fordi regionale prismyndigheter mente dyrere strøm til forbrukerne var uakseptabelt.

I Los Angeles er et integrert prosjekt med kraftproduksjon fra koks med CO2 lagring i et oljefelt utenfor kysten er blitt lagt på is som følge av lokal motstand og manglende støtte fra Californias myndigheter.

Ikke gratis

– Vi visste for lenge siden at CO2-fangstanlegg ikke kom til å bli gratis. Dessverre har økte energikostnader, stålpriser og presset kapasitet hos produsentene gjort dette enda mer kostbart, sier Svend Søyland.

– Men den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at vi må gjøre dette, omtrent uansett hva dette måtte koste. Før teknologien blir mer kommersielt tilgjegelig kommer vi ikke utenom betydelig støtte fra myndighetene, sier Svend Søyland.

CO2-lagring

Samtidig har det amerikanske energidepartementet bevilget over 300 millioner kroner til et omfattende forskningsprosjekt for lagring av CO2, også det i Illinois. Bevilgningen er en del av de såkalte Regional Carbon Sequestration Partnerships, et prosjekt som skal skape infrastruktur for og kunnskapsbasis om CO2-lagring.

–Det skjer mye spennende på klimafronten i USA om dagen, og verden trenger et USA som går foran i kampen mot klimaendringene, sier Svend Søyland.

Venter på ny president

– Dessverre tror den nåværende administrasjonen at markedet ved et trylleslag vil løse hele utfordringen. De er nærmest allergiske mot regulering av CO2 utslipp, sier han.

– Hele USA venter derfor nå på at en ny president skal ta over etter valget denne høsten.