Nyheter

Skuffende klimatale fra Bush

Wikimedia

Publiseringsdato: 17. april, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

I går holdt president George Bush en “klimatale” der han annonserte at USA skal stoppe veksten i sine utslipp av klimagasser innen 2025. Bellonas Svend Søyland mener Bush kommer for sent på banen, og at han mangler de konkrete virkemidlene for å kutte utslippene.

Les hele saken om Bush´ klimatale, med kommentarer fra amerikanske politikere og Svend Søyland fra Bellonas USA-kontor i Washington, på våre engelske nettsider.