Nyheter

Store forventninger til Obama

Barackobama.com

Publiseringsdato: 4. november, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

- Dette er en historisk dag! Det vil bli utrolig spennende å se hva Obama faktisk kan få til, men vi har uansett store forhåpninger til USAs klimapolitikk framover, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Barack Obama har vunnet det amerikanske presidentvalget, og tar over etter George Bush i januar. Det vil bety store endringer i USAs klimapolitikk:

– Dette vil gi et løft til USAs eget klimaarbeid, og det vil ha stor betydning i den globale klimakampen. Jeg tror Obama vil sørge for en ny tillit og nytt håp i de internasjonale klimaforhandlingene, sier Hauge.

Lede klimakampen?

Obama har lovet å kutte USAs utslipp med 80 prosent innen 2050. Under konferansen Clinton Global Initiative i New York i høst, hørte Bellonas Frederic Hauge Obama love å bruke 150 milliarder dollar på fornybar energi det neste tiåret.

Obama har gitt uttrykk for at han vil støtte en internasjonal, bindende klimaavtale, og i sin energi- og klimaplan slår han også fast at han ønsker å gjøre USA til en leder i det internasjonale arbeidet mot global oppvarming.

– At Obama blir president er inspirerende! Nå skal vi bruke nettverket vårt i USA og EU for alt det er verdt, for å bidra til en transatlantisk dialog fram mot København-møtet til neste år, sier Hauge.

Skeptisk til atomkraft

Obama har lagt vekt på at CO2-håndtering er et viktig klimatiltak, og han har uttrykt en viss skepsis mot atomkraft – til forskjell fra sin motkandidat John McCain. Obama har ikke avvist muligheten for at flere atomkraftverk kan bygges i USA, men han ønsker helst at avfallsproblematikken skal være løst først.

Det farlige avfallet fra atomkraft er et fortsatt uløst problem, og en av de viktigste grunnene til at Bellona er motstander av atomkraft.

Grønne jobber

Bellona tror finanskrisen vil gi Obama mange utfordringer, men mener samtidig at krisen gir mange gode muligheter.

– At økonomien er et problem i USA nå, kan antakelig bare gjøre klimatiltak enda mer attraktive, ettersom det ligger store muligheter i grønne investeringer og grønne jobber, sier Hauge.