Nyheter

Bellonas forventninger til Poznan-møtet

Publiseringsdato: 3. desember, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

FNs klimakonferanse i Poznan, 1.-12.12, er det siste store klimatoppmøtet før det avgjørende møtet i København i 2009. Bellona vil være til stede under konferansen, og følge forhandlingene tett.

En av Bellonas forventninger til FN-toppmøteti Poznan, Polen, er at CO2-håntering får en plass i en ny global klimaavtale.

Her er en oversikt over Bellonas forventinger til klimakonferansen.

• CO2-håndtering (CCS): Det nye verktøyet vi ikke hadde da Kyotoavtalen ble vedtatt. Bellonas beregninger viser at CO2-håndtering kan redusere verdens CO2-utslipp med 33 prosent. Vi forventer at CO2-håndtering blir en del av neste klimaavtale, sannsynligvis i en ny mekanisme for teknologioverføring og -utvikling for fattige land.

• Teknologi og finansiering: Teknologioverføring og -utvikling vil stå sentralt i Poznan. Bellona mener det er viktig at rike land går foran som et godt forbilde, også når det gjelder finansiering og økonomiske bidrag. Finanskrisen er ingen unnskylding for ikke å gå løs på klimakrisen – den vil ikke gå over.

• De grønne utviklingsmekanismene (CDM): Forenkling av regelverk, samt gruppegodkjenning av like prosjekter kan åpne for flere mindre prosjekter.

• 2-gradermålet: Norge og EU holder fast ved 2-gradermålet. Det er fortsatt realistisk – og nødvendig – å hindre global oppvarming som overstiger to grader for å unngå store irreversible klimaendringer. Utslippsmål bør settes i Poznan.

• Mellomlandene: Land som Mexico, Sør-Korea, Brasil, India, Russland og Kina bør få egne forpliktelser og vurderes forskjellig fra de fattigste landene.

• Global klimaavtale og USAs rolle: Norge jobber hardt for å få en avtale der alle land er med. Barack Obamas klimamål forsterker muligheten til å lykkes i dette. Gjennom vårt nettverk vil vi gjøre det vi kan for å bidra til brobygging mellom USA og Europa.

Bellona kommer til å holde flere foredrag på side events i Poznan, og vil ha en egen stad.

Forhandlingene i Poznan kommer i stor grad til å påvirkes av forhandlingene i EU om EUs klimapakke på samme tid. Bellona er derfor til stede også under EU-toppmøtet i Brussel.

For presse: Kontaktpersoner om FN-toppmøtet i Poznan:

I Poznan: Tone Foss Aspevoll, informasjonsrådgiver i Bellona, +47 91 72 02 67, (tone@bellona.no)
I Oslo: Marius Holm, nestleder i Bellona +47 95 72 16 32