Nyheter

Mot utslippstak for CO2 i USA

(Foto: Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 21. april, 2009

Skrevet av: Ola Innset

USAs miljømyndigheter har slått fast at CO2 utgjør en trussel, og at de dermed har rett til å regulere utslippene av det. Bellona håper dette vil føre til at den amerikanske kongressen vedtar et utslippstak for CO2 fra energiproduksjon i USA.

I forrige uke besluttet Environmental Protection Agency (EPA) i USA at CO2 og fem andre drivhusgasser er en trussel mot folks helse og det generelle velferdsnivået fordi de skaper global oppvarming.

EPA er omtrent det samme som det norske miljøverndepartementet, med unntak av at det ikke har en egen minister.

Tilbake i virkeligheten

– Det er åpenbart at CO2 og andre drivhusgasser er en trussel for folks helse og det generelle velferdsnivået – fordi de bidrar til global oppvarming. At EPA nå også sier det bekrefter at USA er tilbake i virkeligheten, sier Eivind Hoff i Bellona Europa.

Amerikansk høyesterett avgjorde i 2007 at CO2 er forurensing, men lot det være opp til EPA og avgjøre hvorvidt forurensingen utgjorde en trussel. Det er dette EPA nå har avgjort, og beslutningen kan få store konsekvenser.

Håper på utslippstak

Flere krefter i USA håper nå at EPAs beslutning vil gjøre det enklere for Den amerikanske kongressen å vedta både et kvotehandelssystem, og utslippstak for klimagasser fra energiproduksjon, industri og transportkjøretøyer.

California og Montana har hatt slike utslippstak siden 2007, og staten Washington siden 2008. I California er utslippstaket på energiproduksjon så lavt at nye kullkraftverk er nødt til å ha CO2 -håndtering.

Påbudt CO2 -håndtering

Eivind Hoff i Bellona Europa jobber aktivt med å få på plass et utslippstak i EU-landene. Han mener at en slik ”Emission Performance Standard” (EPS) vil være et svært godt klimatiltak, siden det i praksis vil påby CO2 -håndtering.

– Tidligere har det vært vellykket å sette tak på utslippene av andre stoffer, som NOx og sulfurdioksider for å begrense spredningen av disse stoffene.

– Hvorfor ikke gjøre det samme med CO2 , så blir vi umiddelbart kvitt de mest forurensende teknologiene, som kullkraftverk uten CO2 -rensing, spør han.

Vanskelig i kongressen

Det har imidlertid vist seg vanskelig å få Kongressen til å vedta lover som regulerer klimagassutslipp.

– Det er stor sjanse for at Kongressen får på plass et lovforslag om å innføre et kvotehandelssystem, men spørsmålet er når, sier Jonathan Temple i Bellona USA.

– EPAs beslutning kan gi ekstra vind i seilene til de representantene som er tilhengere av kvotehandelssystem, men det finnes fortsatt nok av motstandere, hovedsakelig fra næringslivet.

Kan handle alene

Men med EPAs beslutning kan Obama-administrasjonen til en viss grad regulere CO2 -utslippene på egenhånd, uten Kongressens samtykke, noe som får deler av amerikansk næringsliv til å skjelve i buksene. Business-magasinet Forbes skriver blant annet at EPAs beslutning antakeligvis vil få ”enorm betydning for den amerikanske økonomien”.

– EPA ble etablert i 1974 av president Nixon, og er en del av administrasjonen, ikke Kongressen, sier Jonathan Temple.

– Dersom jeg var sjef for EPA ville jeg satt i gang reguleringer med en gang, sier Temple.