Nyheter

Forslag til klimalov ikke god nok

Den amerikanske kongressen.
(Foto: Joyce N. Boghosian/White House)

Publiseringsdato: 22. mai, 2009

Skrevet av: Håvard Lundberg

Første utkast til USAs nye klimalov ble vedtatt i går. Loven er en milepæl i det amerikanske klimaarbeidet, men den er langt fra god nok.

Energikomiteen i Representantenes hus vedtok i går første utkast til en ny amerikansk klimalov. Forslaget legger opp til en reduksjon av de amerikanske klimagassutslippene på omlag 1 prosent fra 1990-nivå innen 2020.

– Samtidig som dette lovforslaget går lengre enn det Obama lovet i valgkampen, er det dessverre ikke godt nok når USA kommer til forhandlingsbordet i København i desember, sier Svend Søyland, rådgiver internasjonal politikk i Bellona.

Allerede svekket

Forslaget ble vedtatt med 33 mot 25 stemmer i komiteen. I utgangspunktet var forslaget mer ambisiøst, med et mål på om lag 4 prosent reduksjon av klimagassutslippene fra 1990-nivå innen 2020.

Det foreliggende lovforslaget har fått blandet mottakelse av amerikansk miljøbevegelse. Forslaget har blitt mottatt varmt av organisasjoner som LCV, NRDC og EDF. Mens organisasjoner som Greenpeace, Friens of the Earth og Public Citizens har vært mer kritiske.

Videre behandling

Forslaget fra komiteen skal nå behandles i Representantenes hus, før det sendes videre til Senatet. Speaker Nancy Pelosi har tidligere sagt at hun ønsker at forslaget skal behandles før 4. juli. Om det kommer til å skje er uvisst, og det er ingen som tør å si noe om når loven kommer til Senatet.

Du kan lese mer om lovforslaget på våre engelske nettsider.