Nyheter

Toppnavn til CC9

Publiseringsdato: 30. mai, 2009

Skrevet av: Anne Karin Sæther

En rekke toppnavn fra verden over kommer til klimakonferansen CC9, som arrangeres på Hafslund Hovedgård 4. og 5. juni. Du kan se konferansen live på web-TV her på Bellonas nettsider.

Climate Conference 2009 – eller CC9 – arrangeres førstkommende torsdag og fredag, av Club de Madrid, Bellona og Hafslund, på Hafslund Hovedgård i Sarpsborg.

Konferansen heter “Green Technology and Finance – Striking a Fair Climate Deal”, og følger opp fjorårets konferanse CC8. Målet er å bidra med konkrete innspill til en rettferdig klimaavtale, og det vil bli lagt stor vekt på sprednig av klimateknologi og finansiering av klimatiltak i fattige land.

Live web-TV

Hele konferansen, samt intervjuer med foredragsholderne, vil bli vist live på web-TV på Bellonas nettsider.

På torsdag varer endingen fra 10.00, da kronprins Haakon holder sin klimatale og åpner  konferansen, fram til 17.00. Fredag starter sendingen 9.00, og varer til 15.30.

Kennedy jr. og Stoltenberg

Blant foredragsholderne som kommer til CC9 er Robert F. Kennedy jr., som har opparbeidet seg et renommé som en klartenkt og handlekraftig forkjemper for miljøet. Kennedy jr. grunnla, og er nå styreleder i, The Waterkeeper Alliance, samtidig som han som jurist tar saker for den store og anerkjente amerikanske miljøorganisasjonen Natural Resources Defense Council (NRDC).

Utover Kennedy jr. kommer mange andre tunge navn til CC9, deriblant statsminister Jens Stoltenberg, miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og Stephen O. Andersen, direktør i EPA, USAs miljømyndigheter.

USAs miljømyndigheter

Stephen O. Andersen er en høytstående og anerkjent miljøekspert i det nærmeste du kommer et miljøverndepartement i USA, nemlig byrået EPA (Environmental Protection Agency). Han var helt sentral i arbeidet med Montreal-protokollen, en sjeldent vellykket internasjonal miljøavtale som fikk fjernet ozonskadelige gasser og reddet ozonlaget. Andersen er direktør for strategiske prosjekter i EPA, i avdelingen for klimasamarbeid (Climate Protection Partnerships Division).

Fra USA kommer også Ira Magaziner, leder av Clinton Climate Initiative (CCI). CCI er en del av tidligere president Bill Clintons stiftelse, og jobber blant annet med å kutte kostnadene for klimateknologi (for fornybar energi og energieffektivisering) i storbyer.

CO2-nøytralt før Norge

Fra Club de Madrid, organisasjonen av tidligere presidenter og statsministre, kommer blant andre Costa Ricas tidligere president Jose Maria Figueres. Han har vært aktiv i Club de Madrids klimaarbeid, et arbeid som er høyt prioritert i organisasjonen.

Costa Rica er for øvrig et land med en ambisiøs klimapolitikk. Det mellomamerikanske landet har som mål å bli CO2-håndtralt i 2021 – 29 år før Norge.

Skal lede forhandlingene

Fra det afrikanske kontinent kommer tidligere president i Tanzania, Benjamin Mkapa. Tanzania ble nylig tildelt rollen som forhandlingsleder for G77. G77-gruppen koordinerer utviklingslandenes forhandlingsposisjoner i klimaforhandlingene.

I de internasjonale klimaforhandlingene har G77 lagt stor vekt på at de ikke kan pålegges like strenge utslippskutt som de rike landene, fordi det vil begrense deres økonomiske vekst og utvikling. Samtidig utfordrer G77 de rike landene til å bidra økonomisk til klimatiltak i fattige land.

Mkapa vil ha en klar påvirkning på G77s forhandlingsstrategi, i kraft av sin posisjon i hjemlandet.

Sopran og ambassadør

Den verdenskjente sopranen Barbara Hendricks kommer også til Norge i forbindelse med CC9. Hun har i mange år vært goodwill-ambassadør for FNs høykommissær for flyktninger, og har blitt æresambassadør, utnevnt for livstid.

Hendricks kommer ikke til CC9 for å synge, men for å snakke til de 100 spesielt utvalgte deltakerne på konferansen om sammenhengen mellom klimaendringer og situasjonen for flyktninger. Hun har sett hvordan global oppvarming allerede skaper klimaflyktninger og store problemer i Afrika.

India og Europa

Flere deltakere fra Asia vil også komme til klimakonferansen på Hafslund hovedgård, deriblant dr. Ashok Khosla fra India.

Khosla er en ledende ekspert på miljø og bærekraftig utvikling. Han har tidligere vært direktør for UNEP og styremedlem i Club of Rome og the World Conservation Union, samt rågiver for Verdensbanken og Indias regjering. Nå er han styreleder i Development Alternatives Group i India.

I tillegg kommer en rekke europeiske tungvektere.