Nyheter

FN-forhandlingene fortsetter i Barcelona

(Foto: COP15.dk)

Publiseringsdato: 4. november, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

(BARCELONA:) De afrikanske landene er igjen med i klimaforhandlingene etter et brudd tirsdag. Den siste forhandlingsrunden før FNs klimatoppmøte i København pågår i Barcelona denne uken.

– Arbeidet fortsetter, kunngjorde leder av G77-landene, Lumumba Stanislaus-Kaw Di-Aping, i Barcelona onsdag ettermiddag.
 
Dermed var forhandlingsmøtet i Barcelona igjen på sporet.
 
De afrikanske landene, som er en del av G77-landene, en samling av verdens utviklingsland, stilte krav om utslippsreduksjoner fra verdens rikere land for å fortsette, og krever 40 prosent kutt i klimagassutslipp.
 
– Vi tror at det fortsatt er mulig å med et bra utfall fra København, sa Lumumba, som også er Sudans ambassadør til FN.
 
En viss forståelse
  
– Det er bra at vi igjen er på sporet. Jeg har en viss forståelse for de afrikanske landenes reaksjon. Men når det er sagt, så er ikke dette måten å forhandle på, sier Hanne Bjurstrøm, nyslått statsråd og Norges forhandlingsleder under klimaforhandlingene.
 
Siste skanse før København

Møtet i Barcelona er siste forhandlingsmøte før statsledere fra hele verden møtes i København 7.-18.desember. Målet i København er å forhandle fram en internasjonal avtale om reduksjoner av klimagassutslipp, og dermed bremse den globale oppvarmingen. Avtalen er ment å etterfølge Kyoto-protokollen.
 
Mandag startet forhandlingene med et 200 sider langt dokument. Hovedmålet denne uka er å snevre inn dokumentet slik at det blir en håndterlig avtaletekst for politikerne når de møtes COP 15 (Conference of Parties) i København i desember.
 
Maksimalt to grader

– Vi håper på en god klimaavtale i København i desember. Og vi er glade for at de afrikanske landene fortsetter forhandlingene. Målet må være en avtale som hindrer mer enn maksimalt to grader global temperaturøkning, sier Svend Søyland, internasjonal rådgiver i Bellona, og til stede i Barcelona.

De store spørsmålene denne uken er hvor store utslippsreduksjoner landene skal binde seg til, og hvordan disse klimatiltak i utviklingslandene skal finansieres. Både størrelsen på finansieringen og hvem som skal styre pengene er vanskelige tema.

Det er også knyttet stor spenning til om København-møtet kan komme ut med en juridisk bindende avtale som en forlengelse av Kyoto-protokollen, eller en samling av løfter om nasjonale tiltak slik USA og Kina nå ser ut til å gå for. Enkelte snakker nå om en slags Bali Roadmap II.  

Sammenlignet med finanskrisen
 
Leder for G77-landene pekte på at for afrikanske land, og afrikanere, er klimaendringer noe som skjer her og nå. Og at alt under 40 prosent reduksjoner av klimagassutslipp betyr at ødeleggelse er den eneste veien for Afrika. Han viste også til innsatsen rike land satte inn mot finanskrisen, og etterlyste lignende innsatsvilje mot klimaendringer.
 
– Så hvorfor er retten til liv og utvikling ikke verdt det samme, med mindre man sier at noen mennesker er mindre like enn andre, sa Lumumba Stanislaus-Kaw Di-Aping, leder for G77-landene og Sudans ambassadør til FN.  

 
For presse: kontaktperson i Barcelona:
Tone Foss Aspevoll, informasjonsansvarlig i Bellona: +47 91720267, tone@bellona.no