Nyheter

Obama kommer til København

whitehouse.gov

Publiseringsdato: 25. november, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Barack Obama kommer til København med konkrete klimamål i kofferten. - Veldig positivt, sier Frederic Hauge.

– Dette er et klokt trekk, og kommer til å bety mye for alle som er i København, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Lover kutt

Obama kommer til København dagen før han skal motta Nobels Fredspris i Oslo. Det Hvite Hus melder også at Obama vil lansere konkrete målsetninger for kutt av verdens klimagassutslipp i København.

Fram til 2020 foreslår han relativt sparsommelige 3-4 prosent av utslippsnivået i 1990, men etter Hauges mening er det mer spennende hva slags målsetninger han setter lenger fram i tid:

  • 30 prosents kutt innen 2025
  • 42 prosents kutt innen 2030
  • 83 prosent kutt innen 2050

Kuttene er sammenlignet med utslippsnivået i 2005.

Meget gledelig

– Ut fra et realpolitisk syn er dette meget gledelige nyheter, sier Frederic Hauge.

Hauge peker nå på to mulige løp for videre klimaarbeid i USA. Det ene løpet, som han håper på, er at forslaget som ligger til behandling i Senatet nå blir vedtatt.

– Hvis det ikke skjer, så stadfester amerikanske myndigheter forurensningsmyndighetens mulighet for å lovregulere utslipp av CO2, slik staten California har gjort og fått godkjent i Høyesterett, sier Hauge.

Han viser til at Obama i høst har fått vedtatt to nye lover, som styrker myndighetenes mulighet for å lovregulere utslipp av klimagasser.

– Lovene vil da måtte bli testet i delstatene, og vi står foran rundt 3-4 år med rettssaker. De sakene vil man med høy grad av sannsynlighet vinne, fordi har fastslått denne retten, sier Hauge.

Forventningene stiger

Obamas kunngjøring gjør at forhåpningene foran møtet i København nå stiger. EU har lenge presset på for å få Kina og USA til å komme med forslag til utslippskutt.

Tidligere har Obama uttalt at han kan dukke opp i København, dersom det vil bidra til å få i land en meningsfylt avtale.