Nyheter

Vil ha ren energi og nye arbeidsplasser

Whitehouse.gov

Publiseringsdato: 29. januar, 2010

I sin første State of the Union-tale la USAs president Barack Obama stor vekt på målet om å få ned arbeidsledigheten ved å bli verdensledende på klimavennlig energi. – Det betyr at vi må vedta en omfattende energi- og klimalov med insentiver som endelig gjør ren energi lønnsomt i USA, sa han.

State of the union er presidentens årlige tale til Kongressen, der temaet er landets tilstand, og presidenten forteller om sine politiske prioriteringer for året. Da Barack Obama i går for første gang holdt den tradisjonelle talen, var kamp mot klimaendringene en av hovedsakene.

Ikke alt det Obama hadde å komme med var egnet til å glede miljøbevegelsen. Han understreket at han ønsker å bygge flere atomkraftverk, og at nye havområder vil bli åpnet for olje- og gassvirksomhet.