Nyheter

– USA skal bidra

Foto: Erik Thallaug

Publiseringsdato: 16. juni, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Hver dag kommer nye påminnelser om konsekvensene av klimaendringene. Kostnadene er for store til at vi kan sitte stille, sa den amerikanske statssekretæren Maria Otero da hun i dag var med på feiringen av Bellonas første 25 år.

– Jeg vokste opp i Bolivias hovedstad La Paz, som er omringet av høye, snøkledte fjell og store isbreer. Nå er noen av breene forsvunnet på grunn av den globale oppvarmingen. Eksemplene på klimaendringenes alvorlige følger kommer tettere og tettere, noe må gjøres.

Det sa Maria Otero på Bellonas jubileumskonferanse i ettermiddag. Hun er statssekretær i det amerikanske utenriksdepartementet, med demokrati og globale spørsmål som arbeidsfelt.

Lover å ta føringen

I innledningen sin gjorde hun sitt for å rette opp i USAs noe frynsete rykte på klimafronten.

– Stigende havnivå og mer ekstremvær truer flere og flere mennesker, og det blir stadig tydeligere at de økonomiske kostnadene blir så store at noe må gjøres. Obama-administrasjonen er fullt og helt bestemt på å ta sin del av ansvaret og bane vei inn i et lavutslippssamfunn.

Ruster opp nettet

Hun presenterte en rekke tiltak som skal bidra til det.

– Vi investerer nå hele 90 milliarder dollar i ren energi, og regjeringen gir 28 milliarder dollar i lån til 36 prosjekter på feltet.

Statssekretæren understreket at amerikanerne allerede er i ferd med lykkes med en kraftig økning av produksjonskapasiteten innenfor fornybar energi.

– I USA bygges nå verdens største solenergipark. Ikke nok med det – der bygges også verdens største vindfarm.

– Dessuten gjennomføres en stor modernisering av strømnettet. Da kan sol- og vindenergien, som gjerne produseres i avsidesliggende områder, distribueres mye bedre.

– Et spørsmål om nasjonal sikkerhet

Til tross for hennes klimaengasjement, sendte Otero ut en innstendig bønn om å ikke glemme andre miljø- og ressursproblemer – for eksempel mangel på vann.

– Om ikke lenge vil to tredeler av verdens befolkning leve i områder med for lite rent drikkevann.

– Vann må ses på som en spørsmål som nasjonal sikkerhet. Flere og flere land kan havne i konflikt på grunn av kamp om denne ressursen. Løsningen er bedre styring og forvaltning av drikkevannet, og bruke det mer effektivt.

– Takk, Bellona!

Før hun forlot scenen, sluttet hun seg til den lange rekken av gratulanter på Bellonas bursdag:

– La meg takke for samarbeidet jeg har hatt med Frederic og dere andre i Bellona. Gratulerer med dagen!