Nyheter

Internasjonale oppdrag for Bellona

The US capitol buidling.
Nils Bøhmer/Bellona

Publiseringsdato: 7. september, 2011

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Denne uken skal Bellona både presentere sitt europeiske arbeid med CO2-håndtering for Verdensbanken i USA og diskutere CO2-håndtering på et FN-møte i Abu Dhabi.

7. og 8. september er Bellona til stede på en konferanse om CO2-håndtering (CCS) i u-land i Washington DC. Konferansen heter «Adressing barriers to CCS in developing countries» og er organisert av Verdensbanken, the Global CCS Institute, Det internasjonale energibyrået (IEA), the Carbon Storage Leadership Forum og den norske regjeringen.

Kartlegger muligheter

Bellona er invitert for å presentere sitt arbeid med veikart for CO2-håndtering (CCS) i Polen.

– Vi vil vise hvordan nasjonale veikart for CO2-håndtering kan fungere som viktige politiske verktøy. Nasjonale veikart av den typen Bellona har laget for blant annet Polen kartlegger hvor mye klimagassutslippene fra store utslippskilder kan reduseres, hvilke lagringsmuligheter som finnes, hva det koster og hva det vil bety for strømprisene, sier Paal Frisvold, styreleder i Bellona Europa.

Stor interesse globalt

Bellonas Environmental CCS Team (BEST) sitt arbeid med ulike veikart for CO2-håndtering trekker til seg betydelig internasjonal interesse.

På konferansen i Washington er Bellona blitt utfordret til å vurdere hvordan man kan etablere demonstrasjonsprosjekter for CO2-håndtering i land som Sør-Afrika, Algerie, Kina, India, Brasil, Indonesia og Mexico.

CO2-fangst i fattige land

7. og 8. september er også Bellona deltaker på en workshop om CO2-håndtering i Abu Dhabi. Det er FNs klimasekretariat (UNFCCC) som har samlet tekniske og juridiske ekspert for å vurdere hvordan CO2-håndteringsprosjekter kan få såkalte CDM-kreditter.

CDM, eller den grønne utviklingsmekanismen på norsk, er en form for klimakvoter i-land kan kjøpe i u-land. Ordningen er knyttet til Kyoto-avtalen.

Bellona har lenge jobbet aktivt for at CO2-håndtering skal bli en del av CDM-systemet – og satte pris på gjennombruddet som kom på klimatoppmøtet i Cancun i fjor. Flere spørsmål må imidlertid avklares før man er i mål, som for eksempel hvordan man velger sikre lagringssteder og ansvarsforhold om noe CO2 skulle lekke ut.

Fra Abu Dhabi til Durban

Workshopen i Abu Dhabi skal behandle slike spørsmål, og konklusjonene vil bli brukt på det neste klimatoppmøtet til FN, som arrangeres i Durban i Sør-Afrika i desember.

– Vi er optimistiske og tror det er mulig å komme fram til en avtale. Temaene som skal drøftes har allerede blitt håndtert på europeisk nivå gjennom EUs lagringsdirektiv. Bellona har vært sterkt involvert i det arbeidet, og vi er overbevist om at lagringsdirektivet kan vise vei, sier daglig leder i Bellona Europa, Eivind Hoff.

– At partene blir enig om alle reglene er særdeles viktig, for vi har ikke tid til å sitte og vente lenge på at CO2-håndtering utvikles i land som Kina, som er avhengig av kull for å få strøm, legger han til.

Bellona i Brussel

Bellona har gjennom en tiårsperiode intensivert sin deltagelse i internasjonalt klima- og energiarbeid. I 2001 ble Bellonas Brussel-kontor forsterket og Bellona Europa ledet an i et arbeid med å løfte fram CO2-håndtering som en sentral teknologi i klimakampen – ved siden av energieffektivisering og fornybar energi.

Bellona Europa organiserte en rekke offentlige høringer i Europaparlamentet, og i 2005 var Bellona en av grunnleggerne av Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP) , som har bidratt til å forme EU-politikken på området, som reguleringer og finansieringsordninger.

Bellona fortsetter med full kraft sitt arbeid for CO2-håndtering i EU, men får også stadig mer mulighet til å arbeide utenfor Europa – blant annet gjennom vår deltakelse på FNs klimatoppmøter og gjennom denne ukens arrangementer i USA og Abu Dhabi.