Nyheter

Obama formulerer seg beskjedent om miljøutfordringer

Obama_sotu (Ingress image)

Publiseringsdato: 13. februar, 2013

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Les mer her (engelsk).