Nyheter

Obama formulerer seg beskjedent om miljøutfordringer

whitehouse.gov

Publiseringsdato: 13. februar, 2013

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

President Barack Obama tok sterkt standpunkt i klimasaken i sin fjerde "State of the union"-tale, men unnlot å fremlegge konkrete skritt USA er villige til å ta for å redusere sitt karbonavtrykk eller kutte i næringslivets utslipp. Derimot formante han, i lite konkrete ordlag, at USA "må gjøre mer i kampen mot klimaendringer" for fremtidige generasjoner.

Les mer her (engelsk).