Nyheter

Obama legger fram ny rapport om synlige klimaendringer i USA

Publiseringsdato: 8. mai, 2014

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Tirsdag 6.mai la Obama-regjeringen fram en rapport som viser hvordan klimaendringer allerede merkes landet rundt og som understreker behov for øyeblikkelig handling.

De nye klimafunnene, som er tydelig kommunisert på Det Hvite Hus sine hjemmesider, gjenspeiler Obamas mangeårige forsøk på å få gjennom offensiv klimapolitikk, på tross av sterk intern motstand.

– Rapporten er svært grundig og er dyster lesning om hvordan de globale klimaendringene gjør seg gjeldende i USA. Selv de mest militante klimaskeptikerne bør nå revurdere sine synspunkter, sier seniorrådgiver Svend Søyland i Bellona.

Som andre klimarapporter, skisserer rapporten tre måter å redusere klimaendringene på: Energieffektivisering, økt satsing på fornybar energi og rensing av CO2. Spesielt for denne rapporten, er at den konkret beskriver hva klimaendringene betyr for hver enkelt region i USA.

Mens FN-rapporten som ble publisert tidligere i år så på Nord-Amerika helhetlig, tar den amerikanske rapporten over 800 sider detaljert for seg konsekvenser for hver region og for ulike segmenter av USAs økonomi.

Svend Søyland forteller at rapporten på en pedagogisk måte rådgir hvilke tiltak USA bør iverksette:

– For eksempel kan man komme til å måtte bygge hus og veier på en annen måte enn det man gjør i dag. Store områder som ligger nært hav eller elver utsatt for oversvømmelser, eller nært skoger med stor skogbrannfare, vil ikke kunne brukes, forklarer Søyland.

Tar for seg helseproblemer

– Den har dessuten et ekstra virkemiddel, og det er at den tar for seg helseproblemer. En som ikke tror på klimaendringer, kan likevel si seg enig i at utslipp fra kullkraftverk kan være helsefarlige, sier Søyland.

I sommer skal for øvrig Obama forsøke å få på plass nye regler for regulering av utslipp fra kullkraftverk, og Søyland tror denne rapporten vil gjøre det lettere for ham å samle støtte.

Les mer om rapporten på våre engelske sider.