Nyheter

Bellona invitert til USA av utenriksminister John Kerry

Frederic Hauge
Frederic Hauge
Dag Thorenfeldt

Publiseringsdato: 18. juni, 2014

Skrevet av: Bellona

Mandag og tirsdag denne uken avholdt det amerikanske utenriksdepartementet, under ledelse av utenriksminister John Kerry, «Our Ocean 2014» - den første internasjonale konferanse om havets tilstand. Fra Norge deltok Bellona-leder Frederic Hauge sammen med blant andre utenriksminister Børge Brende.

200 av verdens ledende forskere samt statsledere, politikere og organisasjoner fra 80 land var representert på «Our Ocean» konferansen i Washington DC.

– Det var en unik arena for å dele ekspertise og påvirke på et nivå hvor man virkelig kan gjøre en forskjell, sier Frederic Hauge som selv fikk anledning til å presentere Bellona-prosjektene Ocean Forest og Sahara Forest Project. – Jeg fikk veldig god respons og flere av deltakerne henvendte seg til meg etterpå for å få mer informasjon, smiler han.

Konferansen ble annonsert av utenriksminister Kerry på The Economist’s World Ocean Summit i februar og har sin bakgrunn i havets tilstand – som er truet av rovfiske, forurensning og forsuring som følge av klimaendringene.

– Det er åpenbart at USA har lagt stor prestisje i konferansen og det er en ære for Bellona å bli invitert. Det at John Kerry fronter konferansen er et sterkt signal i amerikansk sammenheng og det viser at Obama administrasjonen ønsker å ta en global rolle i å verne om havet, sier Hauge fra Washington DC.

President Obama tar grep

Havforsuring er et globalt problem som krever globale løsninger, avtaler og handlinger. Via TV-overføring benyttet President Obama anledningen til å annonsere for deltagerne at USA kommer til å gjennomføre flere nye tiltak for vern av havet.

– Forsuringen skyldes i hovedsak forbrenning av fossil energi, og den eneste måten å redusere den globale havforsuringen på, er ved å kutte CO2-utslipp. Det har vært en mangel på forståelse og kunnskap hos politikere og det har vært ulike oppfatninger av risiko blant forskere som har bidratt til at lite har blitt gjort. «Our Ocean» konferansen er et gledelig bevis på at man nå prøver å samles om å stanse den negative utviklingen, sier Hauge som også er opptatt av at Norge må ta grep om prosessen.

– For Norge er det viktig å ta inn over seg at utviklingen skjer raskere i arktiske strøk enn noe annet sted i verden. Kaldt vann trekker til seg mer CO2 enn varmt vann, derfor blir vannet surere i arktiske områder. Dette kan gi dramatiske økologiske konsekvenser for vår egen kyst, legger han til.

Store økonomiske konsekvenser for fiskeri og oppdrett
Det er nemlig ikke bare det marine økosystemer og det biologiske mangfoldet som er i faresonen, men også næringsgrunnlaget for mange nasjoner.

– Hvis vi ikke løser problemet nå, vil neste generasjon oppleve en betraktelig nedgang av disse ressursene. Norge har en ambisjon om å bli den største fiskematprodusenten i verden, men livsvilkårene til organismene vi vil lage kan bli redusert på grunn av forsuring. Det kan gi milliardtap for fiskematnæringen, frykter Hauge.

Hva kan gjøres for å redusere forsuring i havet?
Bellona- lederen er soleklar på at det viktigste tiltaket for å snu utviklingen er en massiv reduksjon i CO2-utslipp gjennom en storstilt overgang fra fossil til fornybar energi, gjennom å bruke energi mer effektivt, gjennom å implementere fangst og lagring av CO2 ved utslippspunkter og ved å ta i bruk karbonnegative løsninger.

– Ocean Forest som jeg presenterte her i Washington er et eksempel på en karbonnegativ løsning. Revegetering og storkultivering av tang, tare og ålegress, i tillegg til storskaladyrking av makroalger kan bidra til å redusere forsuringen i havet, som igjen vil lette livsvilkårene for kalkbyggende marine organismer, forklarer Hauge.

Amerikansk stjernefinansiering
Blant talerne på konferansen var skuespiller og miljøaktivist Leonardo DiCaprio som i anledning konferansen donerte 3 millioner dollar til miljøorganisasjonen Oceana – en organisasjon Bellona jobbet sammen med i forbindelse med klimaforhandlingene i København i 2009.