Nyheter

Pentagon støtter internasjonal klimaavtale

US Soldiers assigned to the Iowa Army National Guard construct a seven-foot levee to protect an electrical generator from rising floodwaters in Hills, Iowa
US Soldiers assigned to the Iowa Army National Guard construct a seven-foot levee to protect an electrical generator from rising floodwaters in Hills, Iowa
US National Guard

Publiseringsdato: 17. oktober, 2014

Skrevet av: Bellona

Mandag denne uken publiserte det amerikanske forsvarsdepartementet en rapport som slår fast at klimaendringer er en umiddelbar trussel mot USAs nasjonale sikkerhet, gjennom økt risiko for terrorisme, smittsomme sykdommer, globale fattigdom og matknapphet. De etterlyste samtidig økt militær innsats for katastroferespons på ekstremvær og humanitære kriser.

Rapporten, som forsvarssekretær Chuck Hagel har skrevet forordet til, er ikke første gang Pentagon reflekterer rundt klimaendringer. Likevel representerer dette starten på det en hel verden av miljøforkjempere håper vil bli en ikke-politisk tilnærming til klimautfordringen, gjennom å karakterisere den som en dagsaktuell trussel heller enn et framtidsscenario.

For kort tid siden prydet Rockefeller-stiftelsen – en annen sentral aktør i amerikansk økonomi – avisforsidene da de annonserte at de aktivt skulle stoppe all investering i aktiviteter og selskaper relatert til fossile energikilder.

Bellona-leder Frederic Hauge, som var til stede under klimatoppmøtet i New York for få uker siden, spådde da at nyheten om Rockefeller-stiftelsen kunne utløse en dominoeffekt i den amerikanske økonomien som ville drive både amerikansk industri, enorme finansielle institusjoner og regjeringen selv til å investere stort i fornybar energi og skadereduserende tiltak mot klimaendringer.

Pentagon-rapporten skisserer å bruke en del av sitt totale årsbudsjett – totalt på 495 milliarder dollar – kun på dette.

Bellona-rådgiver Karl Kristensen mener dette viser klimaendringer som en stor trussel mot «the American way of life». – Dette kan komme til å endre synene hos mange av de som så langt har sett på klimaendringer som liberalt hysteri, i og med at det treffer selve nerven i det denne sektoren dreier seg rundt, sier Kristensen.

– I tillegg vil sentrale utgiftsposter hos Pentagon og Rockefeller-stiftelsen peke ut fornybar energi som en mer lukrativ retning å gå i enn fossil energi, fortsetter han.

Bellona, i likhet med mange andre miljøforkjempere, håper dette vil forplante seg videre fra militæret til det kommersielle USA, og sette standarden for investeringer og pensjonsfond i grønn retning, som på sikt vil gjøre fornybar energi og klimatilpasning lønnsomt.