Nyheter

The sound of silence fra MD

Regjeringen vil skru ned volumet 25% innen 2010.
Foto: Bellona/Nils Bøhmer

Publiseringsdato: 21. april, 2005

Skrevet av: Hanne Bakke

Etter en uke der miljøvernministeren har stått for de utroligste former for støy var det balsam for (hørsels-)nervene til mange tinitus-plagede miljøvernere da hans statssekretær oppfordret til ”största möyliga tysstnad” under åpningen av ”Akuttmottak for stillhetssøkende” på Egertorget onsdag.

Kommentar:

På denne stillhetens dag skulle nok Miljøverndepartementet ønske seg et underjordisk deponi for politisk støy. Med den politiske støy som departementet har klart å generere de siste dagene skal det godt gjøres å bygge dette stort nok. Men det er nok tvilsomt om MD ønsker å utsette meitemark og annet vart småkryp for unødig belastning.

Statssekretær Øyvind Håbrekke fra Miljøverndepartementet kunne på onsdagens markering fortelle at støy er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker her i landet. Så mange som en halv million nordmenn rammes av for mye bråk. Da var det naturlig å proklamere at Regjeringen ønsker å redusere støybelastningen med 25% innen 2010. Det skal bl.a. oppnås ved en satsning på støysvake biler og bildekk samt god arealplanlegging.

Aner vi et offentlig storinnkjøp av elbiler og brenselscellekjøretøyer, eller differensierte avgifter i forhold til motorstøy? Kanskje innpakking av motorveier og flyplasser? Eller har hans sjef, DJ Hareide, en diger volumknapp på kontoret som han har tenkt å skru ned et par hakk?

Til tross for statssekretærens oppfordring til stillhet var likevel decibelnivået på Egertorget under åpningen av «Akuttmottak for stilhetssøkende» av en slik art at Hareide upåaktet kunne sluppet en brakfis om han hadde hatt slike tilbøyeligheter.

Selve akuttmottaket for stilhetssøkende på Egertorget besto av en bod hvor man kunne få testet hørselen, en rekke hodetelefoner med stillhet og tilbud om lydvandringer i byen.

d80a8dfa5049accbb3893a93ed3f1112.jpeg Photo: Foto: Bellona/Hanne Bakke

Selv om miljøvernminister Hareides budsjettkrumspring den siste uken har dannet en lydkulisse som for Bellona-venner fortoner seg som et feilslått opptak av ”Du skal høre mye” takket Bellona Webs utsendte, i motsetning Håbrekke, nei til å sitte med øreklokker for å la seg henføre av stillhet i tre minutter. Vi gikk også glipp av «Lydvandring» med statssekretæren, men på vår vandring tilbake til Bellona-kontoret – hørte vi, helt uten lydguiding, både pressluftbor, Kurt Nilsen og falskt trekkspill. Men da vi gikk forbi Miljøverndepartementet var det kun sound of silence.

Vi betviler ikke at støy er plagsomt for mange og at dette må tas på alvor, men det er da ingenting som blir bedre av at en statssekretær lusker rundt i Oslo sentrum med en gjeng stille mennesker og lytter på veiarbeid og gatemusikanter!

Dette landet trenger miljømyndigheter som tar jobben sin på alvor og stiller krav, følger opp og bråker mer med f.eks. oljeindustrien som gang på gang slipper unna grove overtramp. De skjønner kun når noen smeller i bordet og sier: Så langt og ikke lenger! I stedet for å bli enda stillere burde heller MD markere seg ihvertfall én dag i året der de lager mer bråk og markerer at de faktisk forvalter et utmerket lovverk som gir makt og myndighet til å stanse miljøkriminalitet. Så skal den politiske ledelsen i departementet få noen dager med stillhet.