Nyheter

Store utslippskutt fullt mulig

Publiseringsdato: 4. oktober, 2006

Skrevet av: Mette Martinsen

Store kutt i utslipp av klimagasser er viktig, mulig og billig. Det var budskapet da Lavutslippsutvalget i dag presenterte sin klimarapport. Men alt dette har Bellona visst i mange, mange år.

– Vi har jobbet hardt, og vi har noe å si, sa utvalgets leder, BI-professor Jørgen Randers, på pressekonferansen i forbindelse med presentasjonen av rapporten. Han sa at konsentrasjonen av CO2 nå er så høy at dersom ingenting gjøres, vil utslippene øke med om lag 40 prosent innen 2050.

Derfor legger utvalget frem forslag til hvordan Norge kan redusere sine utslipp med to tredjedeler, eller 50-80 prosent, innen år 2050.

– Det er en gryende enighet blant progressive land om at dette må til, sa Randers.

Bellona enige med utvalget
Utvalget har en liste på femten punkter over ting som bør gjøres for å nå utslippsmålet. Det satses stort på en klimavettkampanje. Saker som CO2 -nøytral oppvarming, mer miljøvennlig transport i form av lav- og nullutslippskjøretøy er også, sammen med CO2 -fangst og lagring, viktige temaer i rapporten.

– Men ingenting av dette er nytt. Dette har vi sagt i 15 år, forskjellen er bare at det nå er et utvalg som sier det samme, sier Frederic Hauge. 

– Utvalget og Bjørnøy ser ut til å legge stor vekt på denne klimavettkampanjen, men det bidrar bare til å avpolitisere det hele. Vi er ikke mot gode holdninger, men i stedet for å gjøre klima til ditt og mitt moralske ansvar bør myndighetene sørge for en systemdebatt og ikke minst langsiktige rammevilkår for industrien, sier Hauge.

Fornøyd minister
Miljøvernminister Helen Bjørnøy er imidlertid svært fornøyd og glad for anbefalinger av langsiktige klimamål.

– Vi skal nå våre mål i forhold til Kyoto-protokollen, men den gjelder bare frem til 2012. Vi ønsker å drive en offensiv miljøpolitikk internasjonalt for å nå målene for tiden etter 2012, sier hun.

– Åtte av de foreslåtte tiltakene er allerede nedfestet i Soria Moria-erklæringen. At mange av anbefalingene er basert på teknologi som allerede er kjent, gjør det litt lettere å gjennomføre, sa Bjørnøy.

For snill
Miljøvernministeren understreket at store omstillinger ikke skjer av seg selv. Det dreier seg om tøffe valg, sa hun. Men Bellona-leder Hauge synes ikke Bjørnøy er tøff nok:

– Bjørnøy er for snill, sier Hauge og legger til:

– Vi vil ha en miljøvernminister som skaffer seg makt til å gjennomføre det hun sier. Vi mener for eksempel det må være et krav at hun får på plass en avtale om fangst og lagring av CO2 på Mongstad, der staten forplikter seg til kjøp av CO2 i 20 år. Dersom hun ikke kan det, bør hun bare ta hatten sin og gå, sier Hauge.