Nyheter

Høringsuttalelse om endring av klimakvoteloven

Publiseringsdato: 18. april, 2007

Skrevet av: Marius Holm

Bellona støtter hovedlinjene i Regjeringens forslag til endringer av klimakvoteloven, men understreker at kvotesystemet må kombineres med en rekke andre virkemidler. Norsk klimapolitikk er fortsatt svak på flere felter.

Bellona har sendt sin høringsuttalelse om det norske kvotesystemet for 2008-2012 til Miljøverndepartementet. For å lese hele høringsuttalelsen, åpne pdf-vedlegget i boksen til høyre.

Oppsummert gir Bellona støtte til utkastet om endring av lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser. Bellona slår imidlertid fast at klimapolitikkens suksess først og fremst er avhengig av hvordan kvotesystemet kombineres med andre virkemidler og tiltak, herunder implementering av ny teknologi, energiomlegging, offentlige investeringer i infrastruktur, samt juridiske virkemidler.