Høringsuttalelse om endring av klimakvoteloven

Bellona har sendt sin høringsuttalelse om det norske kvotesystemet for 2008-2012 til Miljøverndepartementet. For å lese hele høringsuttalelsen, åpne pdf-vedlegget i boksen til høyre.

Oppsummert gir Bellona støtte til utkastet om endring av lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser. Bellona slår imidlertid fast at klimapolitikkens suksess først og fremst er avhengig av hvordan kvotesystemet kombineres med andre virkemidler og tiltak, herunder implementering av ny teknologi, energiomlegging, offentlige investeringer i infrastruktur, samt juridiske virkemidler.