Nyheter

Klimakrisen: Hva kan vi gjøre?

Solsikke
(Foto: Wikimedia)

Publiseringsdato: 26. september, 2007

Her er noen tips til hva næringslivet, myndighetene og du selv kan gjøre for å bremse den globale oppvarmingen. I tillegg får du en kort presentasjon av hva Bellona jobber for.

Hva bør norske myndigheter gjøre:

 1. Investere i CO2-håndtering for å utvikle teknologi som kan redusere utslipp fra norsk kraftproduksjon og prosessindustri.
 2. Legge til rette for økt produksjon av fornybar energi og energieffektivisering gjennom effektive støtteordninger.
 3. Erstatte forurensende gassturbiner på oljeplattformer med ren energi.
 4. Innføre biodrivstoff i transportsektoren og bioenergi til oppvarming.
 5. Ha en gjennomtenkt miljøstrategi for alle offentlige innkjøp. Staten bør benytte elbiler, biodrivstoffbiler og andre miljøeffektive biler som tjenestebiler, og offentlige bygg bør erstatte fyringsolje og el-oppvarming med biovarme, varmepumper eller fjernvarme.

Hva bør næringslivet gjøre:

 1. Redusere utslippene fra egen kjernevirksomhet.
 2. Redusere strømforbruket og bruke miljøvennlig oppvarming. Kjøpe strøm fra fornybare energikilder. Installere styringssystem for varme, lys og ventilasjon.
 3. Bruke miljøvennlige biler. Velge elbiler eller biler som går på biodrivstoff i stedet for vanlige bensin- og dieselbiler.
 4. Unngå unødvendige flyreiser. Bruk i stedet videokonferanser når det er mulig.
 5. Invitere de ansatte til dialog om klimaspørsmål og forbedringsmuligheter. Motivasjon og kunnskap er viktig for å få en forandring. Støtt en miljøorganisasjon eller et godt miljøprosjekt.

Hva kan du gjøre:

 1. Still krav til politikerne, og stem på et parti med god klimapolitikk. Du kan for eksempel kreve at politikerne der du bor skal sørge for at kommunale bygninger bruker fornybar varme og strøm, og at de legger bedre til rette for kollektiv transport og miljøbiler.
 2. Velg kollektiv transport eller en miljøvennlig bil. Elbiler slipper ikke ut CO2, og biler som går på biodrivstoff slipper ut langt mindre enn bensin- og dieselbiler. Velg uansett en bil som har lavest mulig CO2-utslipp.
 3. Tenk energiøkonomisering til daglig både hjemme og på jobb. Spar strøm med enkle grep. Skru ned temperaturen inne. Bruk tidsstyring av panelovner og motorvarmer. Slukk lyset i et rom du går ut av og bruk sparedusj og miljøvennlige sparepærer. Utfordre din bedrift til å bli bedre på energieffektivisering.
 4. Velg miljøvennlig oppvarming. Bytt ut panelovner og olje med mer miljøvennlige alternativer som varmepumpe, pelletsovner eller rentbrennende vedovner. Hvis du skal bygge hus kan du gjøre mye mer, som for eksempel å isolere ekstra, installere solfangeranlegg, vannbåren varme og geovarme.
 5. Unngå unødvendige reiser med fly.

Hva skal Bellona gjøre:

 1. Bidra til økt produksjon av fornybar energi (som for eksempel sol-, vind- og bioenergi), som kan erstatte bruken av olje, kull og gass.
 2. Jobbe for mer effektiv bruk av energi innen transport, bygg og industri.
 3. Delta i utviklingen av fangst og lagring av CO2 i Norge. Bidra til at rense-, transport- og lagringsløsninger for CO2 etter hvert kan brukes over hele verden.
 4. Påvirke EUs klimapolitikk gjennom vår rolle som rådgiver i Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (The European Technology Platform on Zero Emission Fossil Fuel Power Plants, ZEP).
 5. Bidra til at biodrivstoff-biler, elbiler og hydrogenbiler erstatter bensin- og dieselbiler. Bellona jobber også med løsninger for mer miljøvennlig drivstoff til skip.