Nyheter

Kan biomembran være løsningen på klimautfordringen?

Torfinn Johnsen (Foto: Anne Karin Sæther)

Publiseringsdato: 24. oktober, 2007

Skrevet av: Aage Stangeland

Oppfinner Torfinn Johnsen vant nylig nok en pris for sin nye biomembran. Ifølge Johnsen kan denne oppfinnelsen bidra til store reduksjoner i drivhuseffekten.

FNs klimapanel og Al Gore vant nylig Nobels fredspris for sitt arbeid med global oppvarming. Ifølge FNs klimapanel er det sterke vitenskapelige bevis for at den globale oppvarmingen skyldes menneskelig aktivitet, og Al Gores film viser at dersom tiltak ikke iverksettes så kan konsekvensene bli svært dramatiske.

Klimagassutslippene må ifølge FNs klimapanel reduseres med 50 til 80 prosent innen 2050 for å unngå de mest dramatiske konsekvensene av global oppvarming. For å klare en så stor utslippsreduksjon må det satses på en kombinasjon av flere strategier innen energieffektivisering, fornybar energi, CO2-håndtering og miljøteknologi. En av løsningene kan være biomembranen som Torfinn Johnsen fra Sandnes har funnet opp.

Johnsen har jobbet som oppfinner i 25 år, og i 2001 startet han firmaet Albedo Tech som jobber med utvikling av biomembraner. Dette er produkter som kan bedre vekstvilkårene for planter og samtidig ha en positiv effekt på globale klimaendringer.

Biomembranen til Johnsen består av 3 prosent biologisk materiale oppløst i 97 prosent vann. Innholdet i det biologiske materialet er en godt bevart bedriftshemmelighet.

Biomembranen, som er et flytende produkt, skal påføres jordsmonnet, og dette vil kunne medføre følgende positive effekter:

  • Biomembranen kan holde på vann. Dette gir mindre fordamping og mer fuktighet i jordsmonnet, noe som vil ha positiv effekt for vekst av planter. I tillegg vil vanningsbehovet reduseres. Dette betyr at biomembran kan brukes mot ørkenspredning.
  • Biomembranen kan endre betingelsene for absorpsjon og refleksjon av varmestråling. Enkelte av membranene vil øke refleksjonen av varmeinnstrålingen. Slike membraner kan brukes i varme strøk for å redusere temperaturen i bakken. Dette vil redusere vannfordampingen og vekstvilkårene for planter vil da forbedres. Andre membraner vil føre til økt absorpsjon av varme, og dersom en slik membran brukes i kalde strøk vil det føre til økt bakketemperatur og forbedrede vekstvilkår.
  • Bakketemperaturen kan reguleres ved pigmentering av membranen.
  • Biomembranen vil redusere jorderosjonen.
  • Biomembranen påvirker nedbrytnings- og respirasjonsprosesser i jordsmonnet og forlenger karbonets oppholdstid i jordsmonnet.

Albedo Tech jobber for tiden intensivt med å optimalisere biomembranene samt dokumentere at membranene kan bidra til storskala miljøvennlig planteproduksjon. Foreløpige tester viser lovende resultater.

Albedo Tech etablerte i mai 2007 et omfattende forskningsprosjekt sammen med Cicero, Norsk Polarinstitutt og Bioforsk for å videreutvikle biomembranene. Albedo Tech har også inngått en industriell forskning og utviklingskontrakt (IFU-kontrakt) med Innovasjon Norge. Albedo Tech har altså tunge og seriøse samarbeidspartnere, noe som gir grunn til å tro på en vellykket utvikling av selskapet og produktet. Johnsen har også vunnet mange priser for sitt arbeid. Den siste var Technoports pris for innovativ miljøteknologi.

Biomembranen vil ha en positiv effekt på det globale klima ved at mer karbon bindes i biomasse når ørkenspredning begrenses og når karbonets oppholdstid i jordsmonnet økes. Johnsens oppfinnelse kan således vise seg å bli en av alle de løsningene som må på plass for å begrense den globale oppvarmingen.