Nyheter

Et politisk ansvar

Temperaturen stiger raskere enn forskerne har forutsett, men FrP vil hente opp mer olje og gass.
Utslipp av klimagasser
(Foto: Istock)

Publiseringsdato: 16. november, 2007

Vi må alle bidra til å redusere utslippene av klimagasser, men politikerne har et enormt mye større ansvar enn andre. Bellonas oppgave er å være en pådriver for gode løsninger og en hard kritiker når politikerne ikke innfrir.

Bellona mener at global oppvarming først og fremst er et politisk spørsmål, og i mindre grad et forbrukeransvar. Vanlige folk bør ikke ha dårlig samvittighet for å bruke bilen når de besøker bestemor. Alle kan og bør gjøre mer miljøvennlige valg i hverdagen, men en veldig stor del av utslippene – som de fra industrien – er det vanskelig for folk flest å gjøre noe med. Politikerne derimot, kan legge til rette for at det lønner seg å drive klimavennlige bedrifter, og straffer seg å forurense. Politikerne kan sørge for at det blir enkelt og rimelig å velge miljøvennlige løsninger. Og du kan bruke stemmeseddelen din til å velge de beste klimapolitikerne.

Bellonas klimaarbeid er konsentrert om områder der Norge kan spille en viktig rolle, og da spesielt energi. Mer enn halvparten av klimagassutslippene i verden er knyttet til energi, og energiforbruket vokser kraftig. I dag er rundt 90 prosent av verdens energiforbruk basert på fossil energi. Derfor er det et stort behov for en omlegging av produksjon og bruk av energi. Vi må tette det store gapet mellom verdens energibehov og dagens produksjon av ren energi. Bellona jobber med å kartlegge og fremme gode løsninger, og å få viktige aktører i næringslivet og politikken til å gjennomføre disse løsningene. Vi sier klart i fra når de svikter.

Bellona støtter ikke de politikerne som ivrer for at atomkraft skal løse klimaproblemene. Atomkraft gir riktignok ingen CO2-utslipp, men byr på store problemer med atomavfall og en fare for både ulykker og spredning av atomvåpen.

Bellona mener Norge må satse på tre omfattende tiltak som alle er nødvendige i klimakampen:

  • For det første er det et stort potensial i energieffektivisering. Det sløses med elektrisitet og varme, samtidig som mye av kraftproduksjonen er ineffektiv.
  • For det andre må fossil energi erstattes med fornybar, og det krever en massiv satsing på teknologiutvikling og kommersialisering. Mye av teknologien finnes allerede, men den må testes ut, gjøres mer effektiv og ikke minst billigere.
  • For det tredje må vi ta i bruk CO2-håndtering ved store utslippskilder som gass- og kullkraftverk – i tiden fram til vi klarer å få erstattet fossile energikilder med fornybare. CO2-håndtering kan fjerne 40 prosent av verdens utslipp.

Handel med klimakvoter er et viktig virkemiddel som bør utgjøre et grunnlag for hele verdens klimapolitikk. Det skal koste å slippe ut mye CO2, og det skal lønne seg å redusere utslippene. Hastverket vi har i klimakampen gjør imidlertid at kvotehandel og avgifter langt fra er tilstrekkelig. Verden må gjennomføre store investeringer i klimavennlig teknologi. Vi kan ikke lene oss på billige tiltak og utsette de dyre tiltakene, de som virkelig monner. Vi har dårlig tid, og som et rikt oljeland har Norge et ekstra stort ansvar for å gå foran, utvikle og ta i bruk ny teknologi, gjøre den tilgjengelig – ja, kort sagt: ta ansvar.

Denne artikkelen er tidligere publisert i Bellonas klimablad, sommeren 2007.