Nyheter

Willoch advarer sterkt mot Frp

(Foto: Kristine Wika Haraldsen/NU)

Publiseringsdato: 23. november, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Kåre Willoch frykter at Frp kan ødelegge for norsk klimapolitikk. Han mener det vil være farlig for miljøet om Frp skulle komme i regjeringsposisjon.

– Vi må hindre at styringen kommer i hendene på dem som enten fremdeles benekter at klimaproblemene eksisterer, eller som i hvert fall ikke vil gjøre nevneverdig for å motvirke dem, sier Willoch til Bellona Web.

Den tidligere statsministeren fra Høyre mener at Frp er motvillig til å ta i bruk tiltak som kan ramme norske forbrukere på en negativ måte.

– Gjennomsnittsmennesket på kloden kan ikke forurense mer enn en brøkdel av det vi i Norge gjør i dag – og så vil Frp at vi i Norge likevel skal fortsette uten tiltak som rammer våre forbrukere, mens de som forurenser meget mindre får rydde opp!

Slaget ikke vunnet

Tidligere denne måneden holdt Willoch en tale for Natur og Ungdom på et debattmøte som var en del av organisasjonens 40-årsmarkering. Da advarte Willoch miljøbevegelsen mot å tro at opinionen er vunnet i klimaspørsmålet.

– Opinionen må være tilstrekkelig positiv dersom man skal få gjennomført klimatiltak som monner. Et hovedproblem er at hvis politikerne går så langt som de må, så kan de drive velgerne over i armene på dem som ikke gjør noe. Det er direkte farlig. Slaget om opinionen er ikke vunnet, sa Willoch.

Frps egentlige leder

Willoch viser til Carl I. Hagen, som han kaller ”Frps egentlige leder”, og hans nye bok ”Ærlig talt”. Der skriver Hagen følgende om dem som krever kutt i utslippene av klimagasser: ”i 2007 er de igjen i gang med tøvet sitt”.

bodytextimage_carl-i-hagen.jpg Photo: (Foto: Frp)

Hagen skriver også at ”så lenge vi kan redusere ti til tyve ganger mer i andre land enn i Norge for en gitt pengesum, er det totalt uansvarlig å redusere i Norge overhodet.”

– Å bare skulle gjennomføre kutt andre steder er noe av det farligste, kommenterer Willoch.

Ekstremt viktig

I ”Ærlig talt” skriver Hagen at han mener den norske debatten om klima og bistand er ”en del av en rent innenrikspolitisk og populistisk debatt, hvor formålet kun er å kapre stemmer”.

Bellona-leder Frederic Hauge mener slike påstander sier det meste om Carl I. Hagens klimaholdning. Han deler Willochs skepsis overfor Frp.

– Det Willoch tar et oppgjør med er ekstremt viktig, fordi hvis Frps syn på dette skulle vinne fram, så vil vi ikke klare å bekjempe den globale oppvarmingen. Også de rike landene må kutte drastisk i sine egne utslipp. Vi kan ikke kjøpe oss fri og satse på at andre ordner opp, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Ingen tro på restriksjoner

Carl I. Hagen gjør det vanskelig for Siv Jensen å framstå som troverdig i klimapolitikken. Men også Jensen selv har vist uvilje mot upopulære og kostbare klimatiltak.

Frp ”har ingen tro på at ytterligere bruk av «pekefinger» eller ytterligere økning i skatter, avgifter, restriksjoner og forbud er en ønsket vei”, skriver Siv Jensen og andre Frp-representanter i et Dok 8-forslag om Kyoto-avtalen og klimatiltak fra i sommer.

Frp har vært den største skeptikeren i spørsmålet om klimaendringene er menneskeskapte, partiet har stemt i mot Kyoto-avtalen og nektet å være med på å sette et mål for hvor mye norske CO2-utslipp skal reduseres.

Keiserens nye klær

I klimadebatten, som i en rekke andre debatter, bruker Carl I. Hagen et bilde hentet fra eventyrene når han skal forklare Frps rolle. Han sier at han ser på seg selv som den lille gutten i eventyret om keiserens nye klær – gutten som peker på keiseren og avslører at han er naken.

– Tenk om man om 50 år finner ut at det ikke var menneskeskapte utslipp som var skyld i klimaendringene. Da kan vi ha brukt milliarder av kroner feil. Det gjør at jeg føler meg som den lille gutten, sier Hagen til Bellona Web.

– Personlig er jeg ikke overbevist om det er de menneskeskapte utslippene – i motsetning til de naturlige utslippene – som er hovedproblemet, legger han til.

Hagen tar kritikken fra den tidligere Høyre-statsministeren Willoch med stor ro.

– Willoch må få si hva han vil. Jeg kjenner hans synspunkter.

Utestengt

I de pågående forhandlingene mellom ulike partier på Stortinget prøver man å komme fram til et bredt klimaforlik. Regjeringen inviterte med alle opposisjonspartiene med unntak av Frp til å samarbeide om et slikt forlik. Hagen misliker at Frp blir stengt ute:

– Alle burde være med på å påvirke, og vi var jo de som mottok klimameldingen fra regjeringen med størst applaus, sier han til Bellona Web.

– Vi stemte mot Kyoto-avtalen og vi stiller spørsmål ved en del ting. Men samtidig aksepterer Frp Kyoto-avtalen og vi har fremmet forslag om hvordan Norge bør oppfylle sine forpliktelser. Disse tingene må man kunne holde fra hverandre, sier Hagen og fortsetter:

– Men personlig mener jeg at vi først og fremst burde forberede oss, tilpasse oss og motvirke de negative virkningene av klimaendringene.