Nyheter

Frps klimapolitikk farlig

Publiseringsdato: 4. april, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona har vurdert Frps klimapolitikk punkt for punkt, og har en klar konklusjon: Det vil være direkte farlig om Siv Jensen skulle komme i regjering og bestemme klimapolitikkens framtid.

– Frp må forhindres fra å få noen som helst makt over klimapolitikken. Det norske folk må forstå at Siv Jensen er på ville veier, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Nå har Bellona gått gjennom Frps klimapolitiske forslag, slik de framstår i forslaget til klimatiltak som Jensen og andre Frp-representanter la fram for Stortinget høsten 2007.

Svakt og uheldig

I et brev sendt til partileder Jensen tidligere denne uka (se pdf-vedlegg) konkluderer Bellona med at Frps forslag til virkemidler i stor grad er for lite konkrete, for svake eller direkte uheldige.

Frp mener for eksempel at lavere bilavgifter vil være et klimatiltak fordi det vil føre til flere nye biler. Lavere bilavgifter på alle nye biler vil imidlertid gi større utslipp av CO2 på norske veier, fordi nye biler generelt er tyngre og har større motorer.

Lite troverdig

En rekke av forslagene til Frp er veldig vage og lite forpliktende. Frp har for eksempel foreslått å ”støtte” solenergiteknologi, men sier ingenting om hvordan det bør skje.

Frp markedsfører seg som et parti for klimaskeptikere og er kjent for å være lite villig til å binde seg til konkrete målsetninger eller konkrete virkemidler. Forslagene om å ”støtte” eller ”stimulere til” ulike tiltak blir etter Bellonas mening dermed svært lite troverdige.

En rekke av Frps forslag kan for øvrig ikke kalles nye og reelle forslag, ettersom det allerede er bred enighet om dem.

Motstridende forslag

Bellona mener også at flere av Frps klimaforslag ikke vil ha noen klimaeffekt, ettersom Frp samtidig forslår andre tiltak som utligner effekten av de samme forslagene.

Det gjelder for eksempel forslaget om skatte- og avgiftslettelser til bruk av alternativt drivstoff, ettersom Frp samtidig ønsker lavere bensinavgifter.

Sprer usikkerhet

Den siste tiden har Frp trappet opp sin innsats for å spre usikkerhet rundt klimaspørsmålene og behovet for klimatiltak.

Ifølge Frp kan man ikke stole på forskningen FNs klimapanel har vurdert og samlet inn, og partiet sprer aktivt tvil om hvorvidt menneskenes utslipp av CO2 har en negativ effekt på klimaet.

Uansvarlig

– Dette er direkte uansvarlig av Siv Jensen. Det er en helt sjeldent stor enighet blant klimaforskere om at klimaendringene er menneskeskapte, og vi har allerede sett klart bevis, sier Hauge.

– Det er som om man skulle fått beskjed om at huset ditt kommer til å brenne, men likevel nekte å kjøpe brannforsikring, sier han.